"Кыргыз эл оюндары" китеби

Кыргыз эл оюндарынын жыйнагы. Оюндардын байандамасы жана шарттары боюнча кеңири маалымат берилген.
Автордун бул китебинде кылымдан кылымга калыптанып келе жаткан кыргыз оюндары, алардын шарттары жөнүндө кеңири сөз болот.

Кыргыз эл оюндары
Автору Анаркулов Х. Н.
Нукура аталышы Кыргыз эл оюндары
Өлкөсү Кыргызстан
Тили кыргыз
Темасы оюндар
Жанры маалыматтык басылыш
Беттери 192
ISBN 5-65500669-3

Он-лайн окуу