«Кыргызстан маданияты»

«Кыргызстан маданияты» — маданий менчик басылма. Кыргызстан Жазуучулар союзу менен мурдагы Кыргыз ССР Маданият министрлигинин органы катары 1967-жылы январда уюштурулуп, жумасына бир жолу чыгып келген. «Кыргызстан маданиятына» адабият таануу, адабий сын, драматургия, кино, музыка, сүрөт, архитектура, элдик көркөм чыгармачылык, тил илими ж. б. тармактар боюнча макалалар, изилдөөлөр жарыяланган. Ошондой эле коомдук турмуш, философия, социология, экономика, илим-техниканын маанилүү маселелери да кеңири чагылдырылган. Газета калкты идеялык, эстетикалык, ыймандык жактан тарбиялоого да көңүл бөлгөн. 1977-жылы «Кыргызстан маданиятынын» нускасы 50 миң нуска болсо, 1988-жылы 60 миңге чейин жеткен. 1991-жылдан мезгил-мезгили менен жарык көрүп турат.

Колдонулган адабияттарОңдоо