Абсцисса — чекиттин координаталарынын (декарттык же аффиндик) биринчиси. Ал көбүнчө латын алфавитинин х тамгасы менен белгиленет. «Абсцисса» терминин математикага Г. Лейбниц киргизген.

Абсцисса — X’X түз сызык огунда

Дагы караОңдоо


Колдонулган адабиятОңдоо

  • Математика: энциклопедиялык окуу куралы/ Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, - 2004