Агроценоздорайыл чарбада пайдаланылуучу аймактагы биоценоздор, айыл чарба продукцияларын өндүрүү максатында, экологиялык жактан туруксуз бирок, түшүмдүүлүгү абдан жогору, адам тарабынан дайыма камкордук көрүүнү талап кылуучу биоталык жыйындысы.

Агроценоздорду бир же бир нече тандалып алынган өсүмдүк же жаныбарлардын сорттору менен породалары түзөт.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Биология: Энциклопедиялык окуу куралы / Башкы ред. Ү. Асанов; Ред. кеңеш А. Токтосунов (төрага) ж. б. — Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, - 2004. 504 б. ISBN 9967-14-022-4