АДИЛЕТ
ШАРТТАР АТЫ
Аты кыргызчадан Адилет
Оригиналдуу жазылышы Адилет
Мааниси Адилеттүү
Аты келип чыгышы Араб

Адилет аты жөн гана тамгалардын жыйындысы же туулгандыгы тууралуу күбөлүктөгү график эмес, апыртпай, келечекке болгон энергиялуу кабар. Адилет деген эмнени билдирерин, Адилет деген ысымдын келип чыгышын, Адилет деген ысымдын улуту жөнүндө билип туруп, адамдын мүнөзүн, каалоолорун, табитин так мүнөздөп, ал тургай адамдын тагдырын алдын ала аныктай аласыз. Тактап айтканда, адамга күчтүү таасир Адилет деген ысымдын мааниси же Адилет атынын келип чыгышы менен эмес, анын символизми, колдоочу планетасы, Адилет тумарлары, планеталардын саны ж.б.у.с. Кандай болгон күндө да Адилет ысымы терең эмоционалдык-психологиялык колоритке ээ, ал өз кезегинде анын алып жүрүүчүсүн өзүнчө, кайталангыс инсан катары аныктайт.

Анда Адилет деген эмне, Адилет деген ысымдын келип чыгышы, Адилет деген ысымдын мааниси кандай? Ал тууралуу эң толук маалымат - Адилет атынын мааниси, аты, бактылуу сандары, планетасы, астрологиялык ташы, Адилет атынын келип чыгышы, жаныбарды чагылдырган, зодиакалдык жана ыйык сан, Адилет тумарлары, жуманын бактылуу күндөрү жана сезон, бактылуу түс - aznaetelivy сайтында .ru чогултулган. Адилет деген ысымдын маанисин мүмкүн болушунча майда-чүйдөсүнө чейин мүнөздөөгө аракет кылдык, бул мүнөздөмөлөрдү окугандан кийин сизде эч кандай суроолор пайда болбойт. Окууну улантыңыз жана чындыгында тамгалардын жана тыбыштардын жөнөкөй көрүнгөн айкалышында эмне катылганын билип алыңыз.