Ажыдаарбалык сымалдуулар

Parapercis hexophtalma.

Ажыдаарбалык сымалдуулар (лат. Trachinoidei) — деңиз балыктарынын бир түркүмчөсү, буларга дөө ажыдаарбалыктар уруусу (лат. Trachinus) кирет, мунун кыйла түрү бар: ири ажыдаарбалык (Т. draco), кичине ажыдаарбалык (Т. vipera).

Колдонулган адабияттарОңдоо