Ажыдаар (топ жылдыз)

Ажыдаар (Draco) – уюлга жакынкы топ жылдыз. Тубан аттуу жылдызы Мицар менен Кичи жетигендин чөмүчүнүн эки жарык жылдызынын ортосунда жайгашкан. Ал болжолу 2,5 миң жыл мурда уюлдук жылдыз болгон, кайрадан 20 миң жылдан кийин уюлдук жылдыз болот.

Ажыдаар топ жылдызы

Аталышы мифологиядан алынган: Геспериддин алма багындагы алтын алманы кайтарган Ладон деген ажыдаарды жана аны өлтүргөн Гераклды символдоштуруп турат.

Колдонулган адабиятОңдоо

"Астрономия: Энциклопедиялык окуу куралы." Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек - 2004