Айтматовдун чыгармалары

Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары:

 • Кыямат
 • Тоолор кулаганда
 • Гүлсарат
 • Саманчынын жолу
 • Бетме бет
 • Кылым карытар бир күн
 • Эрте келген турналар
 • Ботогөз булак
 • Ак кеме.
 • Бугу Эне
 • Гезитчи Дзюйо
 • Кызыл алма
 • Акбаранын коз жашы
 • Жамийла
 • Фудзиямадагы кадыр тун
 • Биринчи мугалим
 • Кызыл жоолук жалжалым
 • Сүрөт