Академик - Кыргыз УИАсынын ж.б. чет өлкөлөрдүн тармактык академияларынын анык мүчөсү. Ал академиянын жалпы чогулушунда шайланат. Кыргыз УИАсында академик, ардактуу академик, чет өлкөлөрдүн илимдер академияларынын ардактуу мүчөсү деген академиктик наамдар бар.

Колдонулган адабияттар түзөтүү

"Кыргыз педагогикасы: энциклопедиялык окуу куралы". Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Башкы редактор Ү.Асанов, жооптуу редактор И.Бекбоев. Бишкек - 2004. УДК 37.0 ББК 74.00я2 К 97