Алаш-Тоо.

Алаш-ТооБабаш-Ата кырка тоосунун түштүк-батыш тармагы. Майлы-Суу жана Шайдан-Сай сууларынын аралыгында кеңдик багытта 20 кмге созулуп жатат. Туурасы 8 км.

Орточо бийиктиги 2700— 3000 м, эң бийик жери 3574 м.
Кыры аска-зоокалуу, капталдары кыска жана тик (40—50°), кокту-колоттуу.

Силур, девон жана карбон мезгилдериндеги чөкмү тек-тердин (спилит, аки таш теги, конгломерат, кумдук, андезит, порфирит жана метаморфизм делген аки таш теги, мрамор) бүктөлүүлөргө дуушарланышынан пайда болгон.

Мисте-бадалдуу талаа жана шалбаалуу талаа (1800—1900 м бийиктикке чейин), шалбаалуу жаңгак токой (2400— 2900 мге чейин), чубалып, альп шалбаасы жана шалбаалуу талаасы (3000—3100 метрге чейин) андан жогору аз аянтты кар мөңгүлүү ландшафт ээлейт.

Колдонулган адабиятОңдоо

Интернеттеги шилтемелерОңдоо