Апсид сызыгы - эллипс орбитасынын чоң жарым огу. Афелий, перигелий, апогей жана перигей чекиттерин туташтырат. Бир жарык чыгаруучунун орбитасына салыштырмалуу өтө алыскы жана жакынкы чекиттери апсиддер деп аталат.

Колдонулган адабияттарОңдоо