Аристотель (грекче: Ἀριστοτέλης Aristotélēs) (б.з.ч. 384 — б.з.ч. 322 жылдар) — грек философу, Платондун окуучусу, Улуу Искендердин устаты. Ал ар түрдүү чөйрөсүндө илимий иштерди жазган, ошонун ичинде физика, метафизика, акындык өнөр, театр, музыка, логика, чечендик өнөрү, саясат, өкмөт, этика, биология жана зоология.

Aristoteles Louvre.jpg

Сократ жана Платон менен бирге Аристотель батыш философиясынын эң маңыздуу, анын негизин курган катары таанылат. Эстетика, логика, илим, саясат жана метафизика сыякту маселелерди камтыган эң алгачкы жан-жакты философиялык тутумду курган — Аристотель. Аристотельдин физикалык көзкараштары ортокылымдык илимнин калыпташуусуна чоң таасир этип, анын таасири Агарту дооруна чейин созулду. Бирок кийин ал азыркы заманкы физикага орун берүүгө мажбур болду.