Атай - кырк чоронун бири. Бирде Ардалыктын, бирде Шагыл бийдин, бирде Сабай бийдин уулу деп айтылат. Манас Каныкейге күйөөлөп барганда ат чаап, жар тандоонун учурунда аты он үчүнчү келип тагдыры буюрган Маарамбүбүгө үйлөнөт.

Адабият Түзөтүү

  • Манас Энциклопедия. Бишкек, 2005.