"Жалал-Абад облусу" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

== Жалал-Абат облусттук мамлекетик администрациясы ==
 
[[Файл:Областная администрация.jpeg|200px|thumb|right|Zhalal-Abad Administration]]
облустук мамлекеттик бийлик органы. 1991-ж уюшулган. Кыргыз респ. конституциясынын, мыйзамдарынын, президенттин указдары менен буйруктарынын Өкмөттүн токтомдорунун, Жогорку кеңештин палаталарынын чечимдеринин негизинде иш жүргүзүлөт. Мамлекеттин социалдык-экономика саясатын ишке ашырат.; облусттун аймагында мамлекеттик жана коомдук тартипти көзөмөлдөйт; мал чарбасын өнүктүрөт; облустун негизги тармагы болгон дыйканчылыкты өркүндөтөт. биргелешкен ишканаларды, кызматтарды түзүү жолу менен облустун экспорттоо мүмкүнчүлүктөрүн кенейтет.Жалалабат облусун админ башчысы- губернатор жететктейт. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак , Токтогул, Тогузторо, Чаткал райондук администрациялары Кракол, Ташкомур, Майлысуу, Жалалабат шаарларынын мериялары баш ийет.