Difference between revisions of "Адабий сын"

no edit summary
Белгилүү бир доордогу адабий өнүгүштү, жекече бир жазуучунун чыгармачылык жолун же айрым бир чыгарманы азыркы учурдун талабына ылайык талдоого алып, ага [[Идеялуулук|идеялык-]]эстетикалык жактан баа берип, ошол аркылуу конкреттүү учурдагы адабий көрүнүш жөнүндө өз пикирин билдирет. [[Адабий сын]] [[Белинский, Виссарион Григорьевич|В. Г. Белинский]]дин сөзү менен айтканда «кыймылдагы эстетика». Адабий сын-макала, сын,баа берүү, адабий портрет, көздөн өткөрүү, аңгемелешүү, талаш-тартыш жана башка формаларда адабий сынчылар коом тарабынан жазылат.
 
*==Колдонулган адабияттар==
Кыргыз адабияты: энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, - Б.: 2004
 
463

edits