"Хронологиялык жадыбал" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
(Created page with "<br>Х'''ранологоялык таблица'''</br> <br>1900-жыл- Чγй ѳрѳнγндѳ (Таштѳбѳ) жана Ысыккѳлдѳ (Бозучук) кыштакт...")
 
<br>1917-жыл,март-Кыргызстандагы алгачкы советтердин пойда болушу.
<br>1917-жыл,май-Пишпекте «Букра» демократиялык союзунун пайда болушу.
<br>1917-жыл,май айлары-[["Алаш" партиясы|«Алаш» партиясынын]] Пишпектеги бѳлγмγнγн тγзγлγшγ.
<br>1917-жыл,май айлары-Солчул эсерлер партиясынын Пишпектеги уюмдарынын тγзγлγшγ.
<br>1917-жыл,август-Ошто мусулман жумушчулары менен чайрыкерлердин депутатарынын Советтери уюшулушу.
13 411

edits