Difference between revisions of "Чыңгыз Айтматов"

Undo revision 132794 by Chorobek (talk)
(Undo revision 132794 by Chorobek (talk))
 
==«Манас» жана Айтматов==
«Манас» эпосу профессионал жазуучулар үчүн жеке эле драматургия жаатында гана эмес, прозада, поэзияда көркөм булак болуп келүүдө. Прозада биринчи кезекте Ч. Айтматовдун эстетикалык ишмердүүлүгү өзгөчөлөнүп турат. Атактуу жазуучу улуу эпосту изилдеп, пропагандалап гана тим болбостон, анын сюжетин, идеяларын, көркөм каражаттарын чыгармаларында өтө билгичтик, чеберчилик менен пайдаланды.<br />
* [[Убукеев, Мелис|М. Убукеевдин]] 1988 ж. чыккан [["Улуу манасчы"]] даректүү тасмасынын илимий кеңешчиси.
 
* [[Сагымбай Орозбак уулу (Орозбаков)|Сагымбай Орозбак уулунун]] айтуусунда 1978 ж. чыккан [["Манас" эпосу|"Манас" эпосунун]] киришг сөзү.
К. Асаналиев мындай дейт: «Манас» Айтматовдун «көркөм акыл-зээнинде кандайдыр бир айрым үзүндүлөрү, кээ бир белгилери менен эмес, барыдан мурда синкреттик искусствонун улуу туундусу катары, өзүнчө бир бүткөн система катары жашайт».<br />
 
«Манас» эпосун айтуу учурунда кунт коюп «манасчыдан угуп отуруп, ар бир сүрөттөө өз ордунда экенин көрүп, ар бир сүрөттөөнүн өзүнчө көркөмдүк системасы, көркөмдүк максаты бар экенин сезип, элдин көркөмдүк фантазиясына таң калбай койбойсуң» дейт Айтматов эпос жонундо<ref>"Манас" энциклопедиясы/Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек: Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы, - 1995. 1-т. - 440 б. ISBN -5-89750-013-4</ref>.
 
==Эс тутум ==
548

edits