"Аманат" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

түзөтүү корутундусу жок
No edit summary
No edit summary
'''Аманат'''
'''Аманат''' 1. зарыл учурда (алыс сапарга, соодага, жоокерчиликке, абакка, мал оторлотууга, жана башка жака кеткенде)
# Зарыл учурда (алыс сапарга, [[Соода |соодага]], жоокерчиликке, абакка, мал оторлотууга, жана башка жака кеткендер) [[Байлык|байлыгын]], [[Буюм|буюмун]], [[Курал|куралын]], [[Мал|малын]], үй-жайын, а түгүл [[Үй-бүлө|үй-бүлөсүн]] ишенчиликтүү бирөөгө убактысынча таштап кетүү. Аманат калтырылган кишинин зоболосу гана көтөрүлгөн. Кокустук болсо ага калтырылган буюмдар толугу менен өткөн. Кокустук болбосо аманат достошуунун, сөөктөшүүнүн башаты болгон.
 
2. кыргыздардын өкүлү же элчиси катары башка элдердин арасында убактылуу жашаган киши. Аманат 19-к-дын аягында жоюлган.
Аманат калтырылган кишинин зоболосу гана көтөрүлгөн. Кокустук болсо ага калтырылган буюмдар толугу менен өткөн. Кокустук болбосо аманат достошуунун, сөөктөшүүнүн башаты болгон.
 
2.# кыргыздардын[[Кыргыздар|Кыргыздардын]] өкүлү же элчиси катары башка элдердин арасында убактылуу жашаган киши. Аманат 19-к-дын аягында жоюлган.
 
== Маалымат булактары ==
[http://bizdin.kg/books/item/24-short_hist_enscl Кыргыз тарыхы боюнча кыскача энциклопедия. Бишкек. 2003]
 
[[Category:Кыргыз тарыхы]]
[[Category:Таажы-2012]]
[[Категория:Саясат тануу]]