"Таштагы кылыч (мультфильм)" түзөтүүлөрүнүн айырмасы