"Барсбек каган" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
м (Робот: изменение Категория:Персоналия на Категория:Инсандар)
 
 
VII к. аягында – VIII к. башталышында кыргыздардын [[Эне-Сай|Эне-Сайдагы]] мамлекети коңшуларын олуттуу эсептешүүгө мажбурлаган. Анын башында Барсбек каган турган.
 
 
Барсбектин уруусун Умай-эненин өзгөчө колдоосунда деп эсептешчү. Анын туугандары сейрек кездешүүчү Умай-бег деген наамды алып жүрүшчү. Барсбектин агалары да инилери да болгон.
 
Татаал тышкы саясий кырдаалдын шарттарында кыргыздардын мамлекетиндеги биринчи орунга ал өзүнүн асыл сапаттарынын аркасында көтөрүлгөн жана [[Борбордук Азия|Борбордук Азиядагы]] эң татаал саясий кырдаалда кыргыздарга башчылык кылган. <br>
 
==Барсбек тууралуу маалымат==
==711-жылкы окуя==
 
Жогоруда баяндалган кол салуу 711-жылы болгон. Бул тууралуу [[Монголия|Монголиядагы]] Орхон суусунун өрөөнүнөн табылган ташка чегилген жазууда төмөндөгүдөй баяндалат:
 
"Атыбызды жөө жетелеп, тоонун кырына чыктык... Токой каптаган чоку аркылуу аштык. Эбегейсиз кыйынчылык менен кайра төмөн түшүп, кыргыздарды чочутуп албас үчүн, көчкүлөрдү айланып өтүп, тоо этектеп жүрүп отурдук..."
==Чыгыш Түрк каганаты жана кыргыздар==
 
[[Орхон-ЕнисейЭне-Сай жазуулары|Орхон-Энесай жазууларындагы]] Тонүкүккө арналган эстелик жазууда: "Табгачтын каганы, он ок ([[түргөштөр]]) каганы биздин душманыбыз болгон. Баарыдан өткөн душманыбыз кыргыздын күчтүү каганы болгон", - деген маалымат кездешет. Барсбек кыргыздарды сайдан, кырдан жана тоону байырлаган аймактардан чогултуп, эл кылып, ошол элдин өз алдынчалыгы үчүн күрөшкөн.<br>
 
==Барсбектин өлүмү==
Барсбек орто кылымдардын эрте мезгилинде Эне-Сайды жердеген кыргыздардын башын бириктирип, алдуу-күчтүү, эркин мамлекет курууну көздөгөн.
 
Ички Азия аймагын камтыган, азыркы кыргыздар мекендеген чөлкөм Батыш Түрк каганатына, ал эми ата-бабаларыбыз байырлаган чөлкөм Чыгыш Түрк каганатына карап турган кезде Барсбек [[Түрк кагандыгы|Түрк каганатына]] каршы саясатын жигердүү жүргүзгөн.
 
Барсбектин эли ал кезде бодун деп аталган, бул алардын ички биримдиги бар экендигин көрсөтүп турат.<br>
==Эс тутум ==
 
Кыргызстандын [[Ош шаары|Ош шаарында]] 2011-жылы Барсбекке эстелик курулган.
 
Азыркы тапта [[Кыргызстан|Кыргызстанда]] Барсбек ысымдары балдарга арбын коюла баштады.
 
==Адабият тизмеси==