Difference between revisions of ""Мажму ат-таварих""

no edit summary
[[Файл:GhazanConversionToIslam.JPG|thumb|250px|''Маджму' ат-таварих'' чыгармасынан миниатюра, Газан-хандын исламга келиши, XIV кылым]]
'''Маджму ат таварих''' чыгармасы (Тарыхтар жыйнагы) XVI кылымда [[Сейф-Ад-Дин Аксыкенти|Сейф аддин Аксыкенди]] тарабынан жазылган.
==Чыгарманын жазылышы==