"Калып:Мамлекеттик ишмер" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
(Created page with "<noinclude>{{docpage}}</noinclude><includeonly>{{esoteric}}</includeonly> == Мамлекеттик ишмер үчүн калып-карта == Маалымат жазылб...")
 
'''КАЛЫП ЖАСАЛУУДА, ӨЧҮРҮҮГӨ ТЫЙЮУ САЛЫНАТ!!!'''
<noinclude>{{docpage}}</noinclude><includeonly>{{esoteric}}</includeonly>
 
{| align="right" class="infobox" style="border-spacing: 1px; padding: 0px 0px; width: 312px; font-size:85%; line-height:130%;" cellspacing="1px"
== Мамлекеттик ишмер үчүн калып-карта ==
<!----------Ысымы---------->
Маалымат жазылбаган саптар, макалада көрсөтүлбөйт.
| style="padding: 0.5em; background: #eaeaea; font-size: 120%; text-align: center; line-height:130%;" colspan="2" | <span style="font-size:1.25em; font-weight:bold">{{{ысымы|}}}</span>{{#if:{{{расмий ысымы|}}}|<br />'''{{{расмий ысымы|}}}'''}}<!--
 
--><!----------Портрет----------><!--
Бул символдор менен саптар <code><nowiki><!--</nowiki></code> жана <code><nowiki>--></nowiki></code>, билдирүүлөр (комментарийлер) болуп саналышат, булардын аралыгындагы текст макалада көрсөтүлбөйт, каалаган учурда буларды өчүрүп салууга болот.
-->{{#if:{{wikidata|p18|{{{сүрөтү|}}}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">[[Файл:{{wikidata|p18|{{{сүрөтү|}}}}}|{{#if:{{{туурасы|}}}|{{{туурасы|}}}|280}}px|{{{ысымы|{{{расмий ысымы|}}}}}}]]</td></tr>}}
<pre>
{{#if:{{{сүрөттүн аталышы|}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align: center;">{{{сүрөттүн аталышы|}}}</td></tr>}}<!--
{{Мамлекеттик ишмер
--><!----------Герб----------><!--
|ысымы = <!-- инсандын ысымы* -->
-->{{#if:{{{герби|}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">[[Файл:{{{герби}}}|{{#if:{{{гербдин туурасы|}}}|{{{гербдин туурасы|}}}|120}}px|{{{ысымы|{{{расмий ысымы|}}}}}}]]</td></tr>}}{{#if:{{{гербдин аталышы|}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align: center;">{{{гербдин аталышы}}}</td></tr>}}
|расмий ысымы = <!-- инсандын өз улутунда расмий аталышы -->
{{!-}}|
|сүрөтү = <!-- инсандын сүрөтү -->
<!----------Кызматы 1---------->
|туурасы = <!-- сүрөттүн туурасы пиксель менен (авто — 280px) -->
{{МИ Кызматы
|сүрөттүн аталышы = <!-- сүрөттүн алдына жазылат -->
|кызматы={{{кызматы|{{#if:{{{кызматы|}}}|{{{кызматы|}}} {{{өлкө|}}}|}}}}}
|герби = <!-- инсандын герби -->
|титул={{{титул|{{#if:{{{титул|}}}|{{{титул|}}} {{{өлкө|}}}|}}}}}
|гербдин аталышы = <!-- герб алдына жазылат -->
|желек={{{желек|}}}
|гербдин туурасы = <!-- гербдин сүрөтүнүн туурасы пиксель менен (авто — 120px) -->
|желек2={{{желек2|}}}
 
|катары={{{катары|}}}
 
|катары-айым={{{катары-айым|}}}
<!-- КЫЗМАТЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР -->
|башкаруу убагы={{{башкаруу убагы|}}}
|кызматы = <!-- инсандын кызматы -->
|иш баштоо убагы={{{иш баштоо убагы|{{{иш баштоо убагы|}}}}}}
|катары = <!-- катардагы саны -->
|иш аяктоо убагы={{{иш аяктоо убагы|{{{иш аяктоо убагы|}}}}}}
|жубайларынын катары = <!-- айым үчүн катардагы саны -->
|ысым менен ={{{ысым <!-- ысымы алдында башкаруу -->менен|}}}
|урааны={{{урааны|}}}
|желек = <!-- кызматтын желеги-->
|тактагы ысымы={{{тактагы ысымы|}}}
|желек2 =
|таажыланышы={{{таажыланышы|}}}
 
|регент1={{{регент1|}}}
|иш баштоо убагы = <!-- дата начала периода правления* -->
|регент1иш баштоо убагы={{{регент1иш баштоо убагы|}}}
|иш аяктоо убагы = <!-- дата конца периода правления* -->
|регент1иш аяктоо убагы={{{регент1иш аяктоо убагы|}}}
<!--же: -->
|регент2={{{регент2|}}}
|башкаруу убагы = <!-- башкаруу убагы* — башы—аягы -->
|регент2иш баштоо убагы={{{регент2иш баштоо убагы|}}}
 
|регент2иш аяктоо убагы={{{регент2иш аяктоо убагы|}}}
|андан мурунку инсан = <!-- мурасты өткөрүп берген инсан* -->
|регент3={{{регент3|}}}
|андан кийинки инсан = <!-- мурасты өткөрүп алган инсан* -->
|регент3иш баштоо убагы={{{регент3иш баштоо убагы|}}}
 
|регент3иш аяктоо убагы={{{регент3иш аяктоо убагы|}}}
|тактагы ысымы = <!-- инсандын тактагы ысымы -->
|регент4={{{регент4|}}}
|таажыланышы = <!-- таажылануу күнү -->
|регент4иш баштоо убагы={{{регент4иш баштоо убагы|}}}
|баш тартуусу = <!-- тактан баш тарткан күнү -->
|регент4иш аяктоо убагы={{{регент4иш аяктоо убагы|}}}
|мураскору = <!-- инсандын мураскору -->
|тектеш башкаруучу1={{{тектеш башкаруучу1|}}}
 
|тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы|}}}
<!-- Мамлекеттик ишмердүүлүккө тиешеси бар инсандын айланасындагы адамдар үчүн маалымат -->
|тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы|}}}
|тектеш башкаруучу1 = <!-- такты тең бөлүшкөн инсан -->
|тектеш башкаруучу1алгач убакта башкаруучу2= <!-- {{{тектеш башталган учурдун башы -->башкаруучу2|}}}
|тектеш башкаруучу1соңкубашкаруучу2иш убактабаштоо убагы= <!-- {{{тектеш башкарганбашкаруучу2иш учурдунбаштоо аягы -->убагы|}}}
|тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы|}}}
|регент1 = <!-- убактылуу башкаруучу -->
|тектеш башкаруучу3={{{тектеш башкаруучу3|}}}
|регент1алгач убакта = <!-- убактылуу башкаруучунун башкаруу башы -->
|тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы|}}}
|регент1соңку убакта = <!-- убактылуу башкаруучунун башкаруу аягы -->
|тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы|}}}
 
|тектеш башкаруучу4={{{тектеш башкаруучу4|}}}
|премьер = <!-- премьер-министр (министрлер кабинетинин жетекчиси) -->
|тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы|}}}
|вице-президент = <!-- вице-президент (мисалы, АКШ президенттери үчүн) -->
|тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы|}}}
|президент = <!-- президент -->
|тектеш башкаруучу5={{{тектеш башкаруучу5|}}}
|монарх = <!-- монарх -->
|тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы|}}}
|губернатор = <!-- губернатор -->
|тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы|}}}
|вице-губернатор = <!-- вице-губернатор -->
|мураскору={{{мураскору|}}}
 
|премьер={{{премьер|}}}
|билдирүү = <!-- кызматка билдирүү жазуу-->
|вице-президент={{{вице-президент|}}}
<!--
|президент={{{президент|}}}
* 10 кызматты жазуу мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи жана андан кийинки кызматтар индекс «_№» менен жазылат:
|монарх={{{монарх|}}}
«кызмат», «желек», «желек2», «андан мурунку инсан», «регент1», «тектеш башкаруучу1», … — биринчи кызматы,
|вице-губернатор={{{вице-губернатор|}}}
«кызмат_2», «желек_2», «желек2_2», «андан мурунку инсан_2», «регент1_2», «тектеш башкаруучу1_2», … — экинчи кызматы,
|губернатор={{{губернатор|}}}
«должность_3», «флаг_3», «флаг2_2», «андан мурунку инсан_3», «регент1_2», «тектеш башкаруучу1_3», … — үчүнчү кызматы,
|андан мурунку инсан={{{андан мурунку инсан|}}}
жана у.с.
|андан кийинки инсан={{{андан кийинки инсан|}}}
* Бир кызматка 4 регентти жазууга болот:
|баш тартуусу={{{баш тартуусу|}}}
«регент1» … «регент4» биринчи кызмат үчүн,
|билдирүү={{{билдирүү|}}}
«регент1_2» … «регент4_2» экинчи кызмат үчүн,
|заголовок1={{{заголовок1|}}}
жана у.с.
|текст1={{{текст1|}}}
* Бир кызматкан 5 тектеш башкаруучуну жазууга болот:
|заголовок2={{{заголовок2|}}}
«тектеш башкаруучу1» … «тектеш башкаруучу5» биринчи кызмат үчүн,
|текст2={{{текст2|}}}
«тектеш башкаруучу1_2» … «тектеш башкаруучу5_2» экинчи кызмат үчүн,
|заголовок3={{{заголовок3|}}}
жана у.с.
|текст3={{{текст3|}}}
-->
|заголовок4={{{заголовок4|}}}
 
|текст4={{{текст4|}}}
 
|заголовок5={{{заголовок5|}}}
<!-- ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАР -->
|текст5={{{текст5|}}}
|туулган күнү =
|заголовок6={{{заголовок6|}}}
|туулган жери =
|текст6={{{текст6|}}}
|каза болгон күнү =
|заголовок7={{{заголовок7|}}}
|каза болгон жери =
|текст7={{{текст7|}}}
|мүрзөсүнүн орду =
|заголовок8={{{заголовок8|}}}
|мүрзөсүнүн орду =
|текст8={{{текст8|}}}
|жынысы =
|заголовок9={{{заголовок9|}}}
|туулганда берилген ысымы =
|текст9={{{текст9|}}}
|атасы =
}}
|апасы =
<!----------Кызматы 2---------->
|жубайы =
{{МИ Кызматы
|жубайы =
|кызматы={{{кызматы_2|}}}
|балдары =
|титул={{{титул_2|}}}
 
|желек={{{желек_2|}}}
<!-- АСКЕРДИК КЫЗМАТ -->
|желек2={{{желек2_2|}}}
|наамы = <!-- жогорку чин/наам — сөзсүз толтурулушу абзел -->
|катары={{{порядок_2|}}}
|кызмат өтөгөн жылы = <!-- инсандын аскердик кызмат өтөгөн мөөнөтү -->
|катары-айым={{{катары-айым_2|}}}
|жарандыгы = <!-- инсандын аскер өтөгөн өлкөсү, шаары, айылы, жайы, ротасы ж.б.у.с. -->
|башкаруу убагы={{{башкаруу убагы_2|}}}
|кызмат өтөгөн жайы = <!-- инсандын аскер өтөгөн жайы, ротасы ж.б.у.с -->
|иш баштоо убагы={{{иш баштоо убагы_2|}}}
|башкаруусу = <!-- кайсы бөлүктөрдү башкарган -->
|иш аяктоо убагы={{{иш аяктоо убагы_2|}}}
|катышкан согушу = <!-- катышкан согуштары -->
|ысымы менен={{{ысымы менен_2|}}}
 
|урааны={{{урааны_2|}}}
<!-- ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮК -->
|тактагы ысымы={{{тактагы ысымы_2|}}}
|илимий чөйрө = <!-- илимий чөйрөсү, багыты -->
|таажыланышы={{{таажыланышы_2|}}}
|иштеген жайы = <!-- иштеген жайы, университет, институт ж.б. -->
|регент1={{{регент1_2|}}}
|белгилүү болгону = <!-- эмне ачылыш менен белгилүү болгон -->
|регент1иш баштоо убагы={{{регент1иш баштоо убагы_2|}}}
 
|регент1иш аяктоо убагы={{{регент1иш аяктоо убагы_2|}}}
<!-- БАШКАЛАР -->
|регент2={{{регент2_2|}}}
|партиясы = <!-- саясий партиясы -->
|регент2иш баштоо убагы={{{регент2иш баштоо убагы_2|}}}
|билими = <!-- инсандын билими -->
|регент2иш аяктоо убагы={{{регент2иш аяктоо убагы_2|}}}
|илимий даражасы = <!-- инсандын илимий даражасы -->
|регент3={{{регент3_2|}}}
|илимий наамы = <!-- инсандын илимий наамы -->
|регент3иш баштоо убагы={{{регент3иш баштоо убагы_2|}}}
|кесиби = <!-- инсандын кесиби -->
|регент3иш аяктоо убагы={{{регент3иш аяктоо убагы_2|}}}
|ишмердүүлүгү = <!-- инсандын ишмердүүлүгү -->
|регент4={{{регент4_2|}}}
|дини =
|регент4иш баштоо убагы={{{регент4иш баштоо убагы_2|}}}
|сыйлыктары = <!-- алган сыйлыктары -->
|регент4иш аяктоо убагы={{{регент4иш аяктоо убагы_2|}}}
|кол тамгасы = <!-- инсандын кол тамгасы -->
|тектеш башкаруучу1={{{тектеш башкаруучу1_2|}}}
|монограммасы = <!-- монограммасы -->
|тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы_2|}}}
|монограммасынын туурасы =
|тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы_2|}}}
 
|тектеш башкаруучу2={{{тектеш башкаруучу2_2|}}}
|сайты = <!-- инсандын сайты -->
|тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы_2|}}}
 
|тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы_2|}}}
|уикиказына = Уикизанада ысымы
|тектеш башкаруучу3={{{тектеш башкаруучу3_2|}}}
}}</pre>
|тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы_2|}}}
 
|тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы_2|}}}
== Калыптын түзүлүшү ==
|тектеш башкаруучу4={{{тектеш башкаруучу4_2|}}}
Үлгүнү тиешелүү макалага көчүрүп алып, андан ары толтуруңуз.
|тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы_2|}}}
 
|тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы_2|}}}
<pre>{{Мамлекеттик ишмер
|тектеш башкаруучу5={{{тектеш башкаруучу5_2|}}}
|ысымы =
|тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы_2|}}}
|расмий ысымы = {{lang-??|}}
|тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы_2|}}}
|сүрөтү =
|мураскору={{{мураскору_2|}}}
|туурасы =
|премьер={{{премьер_2|}}}
|сүрөттүн аталышы =
|вице-президент={{{вице-президент_2|}}}
|герби =
|президент={{{президент_2|}}}
|гербдин аталышы =
|монарх={{{монарх_2|}}}
|гербдин туурасы =
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_2|}}}
 
|губернатор={{{губернатор_2|}}}
 
|андан мурунку инсан={{{андан мурунку инсан_2|}}}
<!-- КЫЗАМТ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ -->
|андан кийинки инсан={{{андан кийинки инсан_2|}}}
|кызматы =
|баш тартуусу={{{баш тартуусу_2|}}}
|катары =
|билдирүү={{{билдирүү_2|}}}
|жубайларынын катары =
|заголовок1={{{заголовок1_2|}}}
|ысым менен =
|текст1={{{текст1_2|}}}
|желек =
|заголовок2={{{заголовок2_2|}}}
|желек2 =
|текст2={{{текст2_2|}}}
 
|заголовок3={{{заголовок3_2|}}}
|иш баштоо убагы = <!-- если не заполнен параметр «период правления» -->
|текст3={{{текст3_2|}}}
|иш аяктоо убагы = <!-- если не заполнен параметр «период правления» -->
|заголовок4={{{заголовок4_2|}}}
|башкарган убактысы = <!-- если не заполнены параметры «периодначало» и «периодконец» -->
|текст4={{{текст4_2|}}}
 
|заголовок5={{{заголовок5_2|}}}
|андан мурунку инсан =
|текст5={{{текст5_2|}}}
|андан кийинки инсан =
|заголовок6={{{заголовок6_2|}}}
 
|текст6={{{текст6_2|}}}
|тактагы ысымы =
|заголовок7={{{заголовок7_2|}}}
|таажыланышы =
|текст7={{{текст7_2|}}}
|баш тартуусу =
|заголовок8={{{заголовок8_2|}}}
|мураскору =
|текст8={{{текст8_2|}}}
 
|заголовок9={{{заголовок9_2|}}}
|тектеш башкаруучу1 =
|текст9={{{текст9_2|}}}
|тектеш башкаруучу1алгач убакта =
}}
|тектеш башкаруучу1соңку убакта =
<!----------Должность 3---------->
|регент1 =
{{ГД Должность
|регент1алгач убакта =
|должность={{{должность_3|}}}
|регент1соңку убакта =
|титул={{{титул_3|}}}
 
|флаг={{{флаг_3|}}}
|премьер =
|флаг2={{{флаг2_3|}}}
|вице-президент =
|порядок={{{порядок_3|}}}
|президент =
|порядок-жен={{{порядок-жен_3|}}}
|монарх =
|период правления={{{период правления_3|}}}
|губернатор =
|периодначало={{{периодначало_3|}}}
|вице-губернатор =
|периодконец={{{периодконец_3|}}}
 
|под именем={{{под именем_3|}}}
|билдирүү = <!-- кызматка билдирүү жазуу-->
|девиз={{{девиз_3|}}}
<!--
|тронное имя={{{тронное имя_3|}}}
* 10 кызматты жазуу мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи жана андан кийинки кызматтар индекс «_№» менен жазылат:
|коронация={{{коронация_3|}}}
«кызмат», «желек», «желек2», «андан мурунку инсан», «регент1», «тектеш башкаруучу1», … — биринчи кызматы,
|регент1={{{регент1_3|}}}
«кызмат_2», «желек_2», «желек2_2», «андан мурунку инсан_2», «регент1_2», «тектеш башкаруучу1_2», … — экинчи кызматы,
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_3|}}}
«должность_3», «флаг_3», «флаг2_2», «андан мурунку инсан_3», «регент1_2», «тектеш башкаруучу1_3», … — үчүнчү кызматы,
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_3|}}}
жана у.с.
|регент2={{{регент2_3|}}}
* Бир кызматка 4 регентти жазууга болот:
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_3|}}}
«регент1» … «регент4» биринчи кызмат үчүн,
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_3|}}}
«регент1_2» … «регент4_2» экинчи кызмат үчүн,
|регент3={{{регент3_3|}}}
жана у.с.
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_3|}}}
* Бир кызматкан 5 тектеш башкаруучуну жазууга болот:
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_3|}}}
«тектеш башкаруучу1» … «тектеш башкаруучу5» биринчи кызмат үчүн,
|регент4={{{регент4_3|}}}
«тектеш башкаруучу1_2» … «тектеш башкаруучу5_2» экинчи кызмат үчүн,
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_3|}}}
жана у.с.
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_3|}}}
-->
|соправитель1={{{соправитель1_3|}}}
 
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_3|}}}
 
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_3|}}}
 
|соправитель2={{{соправитель2_3|}}}
<!-- ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАР -->
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_3|}}}
|туулган күнү =
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_3|}}}
|туулган жери =
|соправитель3={{{соправитель3_3|}}}
|каза болгон күнү =
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_3|}}}
|каза болгон жери =
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_3|}}}
|мүрзөсүнүн орду =
|соправитель4={{{соправитель4_3|}}}
|мүрзөсүнүн орду =
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_3|}}}
|жынысы =
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_3|}}}
|туулганда берилген ысымы =
|соправитель5={{{соправитель5_3|}}}
|атасы =
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_3|}}}
|апасы =
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_3|}}}
|жубайы =
|наследник={{{наследник_3|}}}
|жубайы =
|премьер={{{премьер_3|}}}
|балдары =
|вице-президент={{{вице-президент_3|}}}
 
|президент={{{президент_3|}}}
<!-- АСКЕРДИК КЫЗМАТ -->
|монарх={{{монарх_3|}}}
|наамы = * <!-- сөзсүз жазылуусу абзел -->
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_3|}}}
|кызмат өтөгөн жылы =
|губернатор={{{губернатор_3|}}}
|жарандыгы =
|предшественник={{{предшественник_3|}}}
|кызмат өтөгөн жайы =
|преемник={{{преемник_3|}}}
|башкаруусу =
|отречение={{{отречение_3|}}}
|катышкан согушу =
|комментарий={{{комментарий_3|}}}
 
|заголовок1={{{заголовок1_3|}}}
<!-- ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮК -->
|текст1={{{текст1_3|}}}
|илимий чөйрө =
|заголовок2={{{заголовок2_3|}}}
|иштеген жайы =
|текст2={{{текст2_3|}}}
|белгилүү болгону =
|заголовок3={{{заголовок3_3|}}}
 
|текст3={{{текст3_3|}}}
<!-- БАШКАЛАР -->
|заголовок4={{{заголовок4_3|}}}
|партиясы =
|текст4={{{текст4_3|}}}
|билими =
|заголовок5={{{заголовок5_3|}}}
|илимий даражасы =
|текст5={{{текст5_3|}}}
|илимий наамы =
|заголовок6={{{заголовок6_3|}}}
|кесиби =
|текст6={{{текст6_3|}}}
|ишмердүүлүгү =
|заголовок7={{{заголовок7_3|}}}
|дини =
|текст7={{{текст7_3|}}}
|сыйлыктары =
|заголовок8={{{заголовок8_3|}}}
|кол тамгасы =
|текст8={{{текст8_3|}}}
|монограммасы =
|заголовок9={{{заголовок9_3|}}}
|монограммасынын туурасы =
|текст9={{{текст9_3|}}}
 
}}
|сайты =
<!----------Должность 4---------->
 
{{ГД Должность
|уикиказына =
|должность={{{должность_4|}}}
}}</pre>
|титул={{{титул_4|}}}
 
|флаг={{{флаг_4|}}}
== Колдонуу үчүн мисал ==
|флаг2={{{флаг2_4|}}}
 
|порядок={{{порядок_4|}}}
=== Учурдагы ишмер инсандар үчүн ===
|порядок-жен={{{порядок-жен_4|}}}
{{Мамлекеттик ишмер
|период правления={{{период правления_4|}}}
|ысымы = Вацлав Гавел
|периодначало={{{периодначало_4|}}}
|расмий ысымы = {{lang-cs|Václav Havel}}
|периодконец={{{периодконец_4|}}}
|сүрөтү = Vaclav Havel IMF.jpg
|под именем={{{под именем_4|}}}
|туурасы =
|девиз={{{девиз_4|}}}
|сүрөттүн аталышы =
|тронное имя={{{тронное имя_4|}}}
|герби =
|коронация={{{коронация_4|}}}
|гербдин аталышы =
|регент1={{{регент1_4|}}}
|гербдин туурасы =
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_4|}}}
 
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_4|}}}
 
|регент2={{{регент2_4|}}}
<!-- КЫЗМАТЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ -->
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_4|}}}
|кызматы = [[Чехия Президенти]]
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_4|}}}
|ысымы менен =
|регент3={{{регент3_4|}}}
|желек = Flag of the Czech Republic.svg
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_4|}}}
|желек2 = Flag of the president of the Czech Republic.svg
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_4|}}}
|урааны =
|регент4={{{регент4_4|}}}
 
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_4|}}}
|иш баштоо убагы = 2-февраль 1993-жылы
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_4|}}}
|иш аяктоо убагы = 2-февраль 2003-жылы
|соправитель1={{{соправитель1_4|}}}
|башкарган убактысы =
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_4|}}}
 
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_4|}}}
|предшественник = <!-- жок -->
|соправитель2={{{соправитель2_4|}}}
|преемник = [[Клаус, Вацлав|Вацлав Клаус]]
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_4|}}}
 
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_4|}}}
|кызматы_2 = [[Чехословакия Президенти]]
|соправитель3={{{соправитель3_4|}}}
|желек_2 = Flag of Czechoslovakia.svg
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_4|}}}
|желек2_2 = Czechoslovakia COA Flag 1990.svg
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_4|}}}
|иш баштоо убагы_2 = 29-декабрь 1989-жыл
|соправитель4={{{соправитель4_4|}}}
|иш аяктоо убагы _2 = 20-июль 1992-жыл
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_4|}}}
|андан мурунку инсан_2 = [[Гусак, Густав|Густав Гусак]]<br />[[Чалфа, Мариан|Мариан Чалфа]]&nbsp;(и.&nbsp;о.)
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_4|}}}
|андан кийинки инсан_2 = [[Страский, Ян|Ян Страский]]&nbsp;(и.&nbsp;о.)
|соправитель5={{{соправитель5_4|}}}
 
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_4|}}}
|билдирүү =
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_4|}}}
 
|наследник={{{наследник_4|}}}
 
|премьер={{{премьер_4|}}}
<!-- ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАР -->
|вице-президент={{{вице-президент_4|}}}
|туулган күнү = 5.10.1936
|президент={{{президент_4|}}}
|туулган жери = {{ТуулганЖери|Прага|Прагада}}, [[Чехословакия]]
|монарх={{{монарх_4|}}}
|каза болгон күнү = 18.12.2011
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_4|}}}
|каза болгон жери = {{КазаболгонЖери|Прага|Прагада}}, [[Чехия]]
|губернатор={{{губернатор_4|}}}
|мүрзөсүнүн орду =
|предшественник={{{предшественник_4|}}}
|жынысы =
|преемник={{{преемник_4|}}}
|туулганда берилген ысымы =
|отречение={{{отречение_4|}}}
|атасы =
|комментарий={{{комментарий_4|}}}
|апасы =
|заголовок1={{{заголовок1_4|}}}
|жубайы = Ольга Гавлова (1964—1996)<br />Дагмар Вешкрнова (1997-жылдан баштап)
|текст1={{{текст1_4|}}}
|балдары = ''жок''
|заголовок2={{{заголовок2_4|}}}
 
|текст2={{{текст2_4|}}}
<!-- БАШКАЛАР -->
|заголовок3={{{заголовок3_4|}}}
|партиясы = [[Жарандык демократиялык партиясы]]
|текст3={{{текст3_4|}}}
|билими = [[Прагадагы искусство академиясы]]
|заголовок4={{{заголовок4_4|}}}
|илимий даражасы =
|текст4={{{текст4_4|}}}
|илимий наамы =
|заголовок5={{{заголовок5_4|}}}
|кесиби =
|текст5={{{текст5_4|}}}
|ишмердүүлүгү =
|заголовок6={{{заголовок6_4|}}}
|дини =
|текст6={{{текст6_4|}}}
|сыйлыктары =
|заголовок7={{{заголовок7_4|}}}
|кол тамгасы = Vaclav Havel Signature.svg
|текст7={{{текст7_4|}}}
|монограммасы =
|заголовок8={{{заголовок8_4|}}}
|монограммасынын туурасы =
|текст8={{{текст8_4|}}}
 
|заголовок9={{{заголовок9_4|}}}
|сайты =
|текст9={{{текст9_4|}}}
 
}}
|уикиказына = Václav Havel
<!----------Должность 5---------->
{{ГД Должность
|должность={{{должность_5|}}}
|титул={{{титул_5|}}}
|флаг={{{флаг_5|}}}
|флаг2={{{флаг2_5|}}}
|порядок={{{порядок_5|}}}
|порядок-жен={{{порядок-жен_5|}}}
|период правления={{{период правления_5|}}}
|периодначало={{{периодначало_5|}}}
|периодконец={{{периодконец_5|}}}
|под именем={{{под именем_5|}}}
|девиз={{{девиз_5|}}}
|тронное имя={{{тронное имя_5|}}}
|коронация={{{коронация_5|}}}
|регент1={{{регент1_5|}}}
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_5|}}}
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_5|}}}
|регент2={{{регент2_5|}}}
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_5|}}}
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_5|}}}
|регент3={{{регент3_5|}}}
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_5|}}}
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_5|}}}
|регент4={{{регент4_5|}}}
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_5|}}}
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_5|}}}
|соправитель1={{{соправитель1_5|}}}
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_5|}}}
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_5|}}}
|соправитель2={{{соправитель2_5|}}}
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_5|}}}
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_5|}}}
|соправитель3={{{соправитель3_5|}}}
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_5|}}}
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_5|}}}
|соправитель4={{{соправитель4_5|}}}
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_5|}}}
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_5|}}}
|соправитель5={{{соправитель5_5|}}}
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_5|}}}
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_5|}}}
|наследник={{{наследник_5|}}}
|премьер={{{премьер_5|}}}
|вице-президент={{{вице-президент_5|}}}
|президент={{{президент_5|}}}
|монарх={{{монарх_5|}}}
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_5|}}}
|губернатор={{{губернатор_5|}}}
|предшественник={{{предшественник_5|}}}
|преемник={{{преемник_5|}}}
|отречение={{{отречение_5|}}}
|комментарий={{{комментарий_5|}}}
|заголовок1={{{заголовок1_5|}}}
|текст1={{{текст1_5|}}}
|заголовок2={{{заголовок2_5|}}}
|текст2={{{текст2_5|}}}
|заголовок3={{{заголовок3_5|}}}
|текст3={{{текст3_5|}}}
|заголовок4={{{заголовок4_5|}}}
|текст4={{{текст4_5|}}}
|заголовок5={{{заголовок5_5|}}}
|текст5={{{текст5_5|}}}
|заголовок6={{{заголовок6_5|}}}
|текст6={{{текст6_5|}}}
|заголовок7={{{заголовок7_5|}}}
|текст7={{{текст7_5|}}}
|заголовок8={{{заголовок8_5|}}}
|текст8={{{текст8_5|}}}
|заголовок9={{{заголовок9_5|}}}
|текст9={{{текст9_5|}}}
}}
<!----------Должность 6---------->
 
{{ГД Должность
<pre>{{Мамлекеттик ишмер
|должность={{{должность_6|}}}
|ысымы = Вацлав Гавел
|титул={{{титул_6|}}}
|расмий ысымы = {{lang-cs|Václav Havel}}
|флаг={{{флаг_6|}}}
|сүрөтү = Vaclav Havel IMF.jpg
|флаг2={{{флаг2_6|}}}
|туурасы =
|порядок={{{порядок_6|}}}
|сүрөттүн аталышы =
|порядок-жен={{{порядок-жен_6|}}}
|герби =
|период правления={{{период правления_6|}}}
|гербдин аталышы =
|периодначало={{{периодначало_6|}}}
|гербдин туурасы =
|периодконец={{{периодконец_6|}}}
 
|под именем={{{под именем_6|}}}
 
|девиз={{{девиз_6|}}}
<!-- КЫЗМАТЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ -->
|тронное имя={{{тронное имя_6|}}}
|кызматы = [[Чехия Президенти]]
|коронация={{{коронация_6|}}}
|ысым менен =
|регент1={{{регент1_6|}}}
|желек = Flag of the Czech Republic.svg
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_6|}}}
|желек2 = Flag of the president of the Czech Republic.svg
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_6|}}}
|урааны =
|регент2={{{регент2_6|}}}
 
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_6|}}}
|иш баштоо убагы = 2-февраль 1993-жылы
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_6|}}}
|иш аяктоо убагы = 2-февраль 2003-жылы
|регент3={{{регент3_6|}}}
|башкарган убактысы =
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_6|}}}
 
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_6|}}}
|андан мурунку инсан = <!-- жок -->
|регент4={{{регент4_6|}}}
|андан кийинки инсан = [[Клаус, Вацлав|Вацлав Клаус]]
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_6|}}}
 
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_6|}}}
|кызматы_2 = [[Чехословакия Президенти]]
|соправитель1={{{соправитель1_6|}}}
|желек_2 = Flag of Czechoslovakia.svg
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_6|}}}
|желек2_2 = Czechoslovakia COA Flag 1990.svg
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_6|}}}
|иш баштоо убагы_2 = 29-декабрь 1989-жыл
|соправитель2={{{соправитель2_6|}}}
|иш аяктоо убагы _2 = 20-июль 1992-жыл
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_6|}}}
|андан мурунку инсан_2 = [[Гусак, Густав|Густав Гусак]]<br />[[Чалфа, Мариан|Мариан Чалфа]]&nbsp;(и.&nbsp;о.)
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_6|}}}
|андан кийинки инсан_2 = [[Страский, Ян|Ян Страский]]&nbsp;(и.&nbsp;о.)
|соправитель3={{{соправитель3_6|}}}
 
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_6|}}}
|билдирүү =
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_6|}}}
<!--
|соправитель4={{{соправитель4_6|}}}
* 10 кызматты жазуу мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи жана андан кийинки кызматтар индекс «_№» менен жазылат:
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_6|}}}
«кызмат», «желек», «желек2», «андан мурунку инсан», «регент1», «тектеш башкаруучу1», … — биринчи кызматы,
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_6|}}}
«кызмат_2», «желек_2», «желек2_2», «андан мурунку инсан_2», «регент1_2», «тектеш башкаруучу1_2», … — экинчи кызматы,
|соправитель5={{{соправитель5_6|}}}
«должность_3», «флаг_3», «флаг2_2», «андан мурунку инсан_3», «регент1_2», «тектеш башкаруучу1_3», … — үчүнчү кызматы,
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_6|}}}
жана у.с.
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_6|}}}
* Бир кызматка 4 регентти жазууга болот:
|наследник={{{наследник_6|}}}
«регент1» … «регент4» биринчи кызмат үчүн,
|премьер={{{премьер_6|}}}
«регент1_2» … «регент4_2» экинчи кызмат үчүн,
|вице-президент={{{вице-президент_6|}}}
жана у.с.
|президент={{{президент_6|}}}
* Бир кызматкан 5 тектеш башкаруучуну жазууга болот:
|монарх={{{монарх_6|}}}
«тектеш башкаруучу1» … «тектеш башкаруучу5» биринчи кызмат үчүн,
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_6|}}}
«тектеш башкаруучу1_2» … «тектеш башкаруучу5_2» экинчи кызмат үчүн,
|губернатор={{{губернатор_6|}}}
жана у.с.
|предшественник={{{предшественник_6|}}}
-->
|преемник={{{преемник_6|}}}
 
|отречение={{{отречение_6|}}}
 
|комментарий={{{комментарий_6|}}}
<!-- ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАР -->
|заголовок1={{{заголовок1_6|}}}
|туулган күнү = 5.10.1936
|текст1={{{текст1_6|}}}
|туулган жери = {{ТуулганЖери|Прага|Прагада}}, [[Чехословакия]]
|заголовок2={{{заголовок2_6|}}}
|каза болгон күнү = 18.12.2011
|текст2={{{текст2_6|}}}
|каза болгон жери = {{КазаболгонЖери|Прага|Прагада}}, [[Чехия]]
|заголовок3={{{заголовок3_6|}}}
|мүрзөсүнүн орду =
|текст3={{{текст3_6|}}}
|жынысы =
|заголовок4={{{заголовок4_6|}}}
|туулганда берилген ысымы =
|текст4={{{текст4_6|}}}
|атасы =
|заголовок5={{{заголовок5_6|}}}
|апасы =
|текст5={{{текст5_6|}}}
|жубайы = Ольга Гавлова (1964—1996)<br />Дагмар Вешкрнова (1997-жылдан баштап)
|заголовок6={{{заголовок6_6|}}}
|балдары = ''жок''
|текст6={{{текст6_6|}}}
 
|заголовок7={{{заголовок7_6|}}}
<!-- БАШКАЛАР -->
|текст7={{{текст7_6|}}}
|партиясы = [[Жарандык демократичлык партиясы]]
|заголовок8={{{заголовок8_6|}}}
|билими = [[Прагадагы искусство академиясы]]
|текст8={{{текст8_6|}}}
|илимий даражасы =
|заголовок9={{{заголовок9_6|}}}
|илимий наамы =
|текст9={{{текст9_6|}}}
|кесиби =
}}
|ишмердүүлүгү =
<!----------Должность 7---------->
|дини =
{{ГД Должность
|сыйлыктары =
|должность={{{должность_7|}}}
|кол тамгасы = Vaclav Havel Signature.svg
|титул={{{титул_7|}}}
|монограммасы =
|флаг={{{флаг_7|}}}
|монограммасынын туурасы =
|флаг2={{{флаг2_7|}}}
 
|порядок={{{порядок_7|}}}
|сайты =
|порядок-жен={{{порядок-жен_7|}}}
 
|период правления={{{период правления_7|}}}
|увикиказына = Václav Havel
|периодначало={{{периодначало_7|}}}
}}</pre>
|периодконец={{{периодконец_7|}}}
 
|под именем={{{под именем_7|}}}
 
|девиз={{{девиз_7|}}}
 
|тронное имя={{{тронное имя_7|}}}
<includeonly>
|коронация={{{коронация_7|}}}
[[Категория:Ички шилтемелер|{{PAGENAME}}]]
|регент1={{{регент1_7|}}}
 
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_7|}}}
 
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_7|}}}
[[ar:قالب:معلومات صاحب منصب]]
|регент2={{{регент2_7|}}}
[[ast:Plantilla:Info presidentes]]
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_7|}}}
[[az:Şablon:Dövlət xadimi]]
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_7|}}}
[[be-x-old:Шаблён:Палітык]]
|регент3={{{регент3_7|}}}
[[bg:Шаблон:Президент инфо]]
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_7|}}}
[[bn:টেমপ্লেট:Infobox Officeholder]]
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_7|}}}
[[bs:Šablon:Infokutija predsjednik]]
|регент4={{{регент4_7|}}}
[[ca:Plantilla:Fitxa d'autoritat]]
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_7|}}}
[[cy:Nodyn:Gwybodlen Gwleidydd]]
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_7|}}}
[[da:Skabelon:Infoboks leder]]
|соправитель1={{{соправитель1_7|}}}
[[en:Template:Infobox officeholder]]
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_7|}}}
[[es:Plantilla:Ficha de autoridad]]
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_7|}}}
[[fr:Modèle:Infobox Politicien]]
|соправитель2={{{соправитель2_7|}}}
[[ga:Teimpléad:Bosca Sonraí Uachtaráin]]
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_7|}}}
[[hu:Sablon:Vezető infobox]]
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_7|}}}
[[hy:Կաղապար:Տեղեկաքարտ Պետական գործիչ]]
|соправитель3={{{соправитель3_7|}}}
[[id:Templat:Infobox Officeholder]]
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_7|}}}
[[it:Template:Carica pubblica]]
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_7|}}}
[[ja:Template:Infobox Officeholder]]
|соправитель4={{{соправитель4_7|}}}
[[ka:თარგი:ინფოდაფა ლიდერი]]
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_7|}}}
[[lb:Schabloun:Infobox Minister]]
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_7|}}}
[[mk:Шаблон:Инфокутија Функционер]]
|соправитель5={{{соправитель5_7|}}}
[[ms:Templat:Infobox officeholder]]
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_7|}}}
[[nn:Mal:Infoboks leiar]]
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_7|}}}
[[no:Mal:Infoboks_politiker]]
|наследник={{{наследник_7|}}}
[[oc:Modèl:Infobox Cap d'estat o govèrn]]
|премьер={{{премьер_7|}}}
[[os:Шаблон:Паддзахадон архайæг]]
|вице-президент={{{вице-президент_7|}}}
[[pl:Szablon:Polityk infobox]]
|президент={{{президент_7|}}}
[[ro:Format:Infocaseta Funcţie oficială]]
|монарх={{{монарх_7|}}}
[[si:සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව තනතුරුධාරි]]
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_7|}}}
[[simple:Template:Infobox Politician]]
|губернатор={{{губернатор_7|}}}
[[sk:Šablóna:Infobox Politik]]
|предшественник={{{предшественник_7|}}}
[[sl:Predloga:Infopolje Funkcionar]]
|преемник={{{преемник_7|}}}
[[sv:Mall:Infobox politiker]]
|отречение={{{отречение_7|}}}
[[ta:வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் தலைவர்கள்]]
|комментарий={{{комментарий_7|}}}
[[tr:Şablon:Makam sahibi bilgi kutusu]]
|заголовок1={{{заголовок1_7|}}}
[[uk:Шаблон:Державний діяч]]
|текст1={{{текст1_7|}}}
[[ur:سانچہ:Infobox officeholder]]
|заголовок2={{{заголовок2_7|}}}
[[vi:Tiêu bản:Tổng thống]]
|текст2={{{текст2_7|}}}
[[zh:Template:Infobox Officeholder]]
|заголовок3={{{заголовок3_7|}}}
</includeonly>
|текст3={{{текст3_7|}}}
|заголовок4={{{заголовок4_7|}}}
|текст4={{{текст4_7|}}}
|заголовок5={{{заголовок5_7|}}}
|текст5={{{текст5_7|}}}
|заголовок6={{{заголовок6_7|}}}
|текст6={{{текст6_7|}}}
|заголовок7={{{заголовок7_7|}}}
|текст7={{{текст7_7|}}}
|заголовок8={{{заголовок8_7|}}}
|текст8={{{текст8_7|}}}
|заголовок9={{{заголовок9_7|}}}
|текст9={{{текст9_7|}}}
}}
<!----------Должность 8---------->
{{ГД Должность
|должность={{{должность_8|}}}
|титул={{{титул_8|}}}
|флаг={{{флаг_8|}}}
|флаг2={{{флаг2_8|}}}
|порядок={{{порядок_8|}}}
|порядок-жен={{{порядок-жен_8|}}}
|период правления={{{период правления_8|}}}
|периодначало={{{периодначало_8|}}}
|периодконец={{{периодконец_8|}}}
|под именем={{{под именем_8|}}}
|девиз={{{девиз_8|}}}
|тронное имя={{{тронное имя_8|}}}
|коронация={{{коронация_8|}}}
|регент1={{{регент1_8|}}}
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_8|}}}
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_8|}}}
|регент2={{{регент2_8|}}}
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_8|}}}
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_8|}}}
|регент3={{{регент3_8|}}}
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_8|}}}
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_8|}}}
|регент4={{{регент4_8|}}}
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_8|}}}
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_8|}}}
|соправитель1={{{соправитель1_8|}}}
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_8|}}}
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_8|}}}
|соправитель2={{{соправитель2_8|}}}
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_8|}}}
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_8|}}}
|соправитель3={{{соправитель3_8|}}}
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_8|}}}
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_8|}}}
|соправитель4={{{соправитель4_8|}}}
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_8|}}}
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_8|}}}
|соправитель5={{{соправитель5_8|}}}
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_8|}}}
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_8|}}}
|наследник={{{наследник_8|}}}
|премьер={{{премьер_8|}}}
|вице-президент={{{вице-президент_8|}}}
|президент={{{президент_8|}}}
|монарх={{{монарх_8|}}}
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_8|}}}
|губернатор={{{губернатор_8|}}}
|предшественник={{{предшественник_8|}}}
|преемник={{{преемник_8|}}}
|отречение={{{отречение_8|}}}
|комментарий={{{комментарий_8|}}}
|заголовок1={{{заголовок1_8|}}}
|текст1={{{текст1_8|}}}
|заголовок2={{{заголовок2_8|}}}
|текст2={{{текст2_8|}}}
|заголовок3={{{заголовок3_8|}}}
|текст3={{{текст3_8|}}}
|заголовок4={{{заголовок4_8|}}}
|текст4={{{текст4_8|}}}
|заголовок5={{{заголовок5_8|}}}
|текст5={{{текст5_8|}}}
|заголовок6={{{заголовок6_8|}}}
|текст6={{{текст6_8|}}}
|заголовок7={{{заголовок7_8|}}}
|текст7={{{текст7_8|}}}
|заголовок8={{{заголовок8_8|}}}
|текст8={{{текст8_8|}}}
|заголовок9={{{заголовок9_8|}}}
|текст9={{{текст9_8|}}}
}}
<!----------Должность 9---------->
{{ГД Должность
|должность={{{должность_9|}}}
|титул={{{титул_9|}}}
|флаг={{{флаг_9|}}}
|флаг2={{{флаг2_9|}}}
|порядок={{{порядок_9|}}}
|порядок-жен={{{порядок-жен_9|}}}
|период правления={{{период правления_9|}}}
|периодначало={{{периодначало_9|}}}
|периодконец={{{периодконец_9|}}}
|под именем={{{под именем_9|}}}
|девиз={{{девиз_9|}}}
|тронное имя={{{тронное имя_9|}}}
|коронация={{{коронация_9|}}}
|регент1={{{регент1_9|}}}
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_9|}}}
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_9|}}}
|регент2={{{регент2_9|}}}
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_9|}}}
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_9|}}}
|регент3={{{регент3_9|}}}
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_9|}}}
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_9|}}}
|регент4={{{регент4_9|}}}
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_9|}}}
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_9|}}}
|соправитель1={{{соправитель1_9|}}}
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_9|}}}
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_9|}}}
|соправитель2={{{соправитель2_9|}}}
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_9|}}}
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_9|}}}
|соправитель3={{{соправитель3_9|}}}
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_9|}}}
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_9|}}}
|соправитель4={{{соправитель4_9|}}}
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_9|}}}
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_9|}}}
|соправитель5={{{соправитель5_9|}}}
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_9|}}}
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_9|}}}
|наследник={{{наследник_9|}}}
|премьер={{{премьер_9|}}}
|вице-президент={{{вице-президент_9|}}}
|президент={{{президент_9|}}}
|монарх={{{монарх_9|}}}
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_9|}}}
|губернатор={{{губернатор_9|}}}
|предшественник={{{предшественник_9|}}}
|преемник={{{преемник_9|}}}
|отречение={{{отречение_9|}}}
|комментарий={{{комментарий_9|}}}
|заголовок1={{{заголовок1_9|}}}
|текст1={{{текст1_9|}}}
|заголовок2={{{заголовок2_9|}}}
|текст2={{{текст2_9|}}}
|заголовок3={{{заголовок3_9|}}}
|текст3={{{текст3_9|}}}
|заголовок4={{{заголовок4_9|}}}
|текст4={{{текст4_9|}}}
|заголовок5={{{заголовок5_9|}}}
|текст5={{{текст5_9|}}}
|заголовок6={{{заголовок6_9|}}}
|текст6={{{текст6_9|}}}
|заголовок7={{{заголовок7_9|}}}
|текст7={{{текст7_9|}}}
|заголовок8={{{заголовок8_9|}}}
|текст8={{{текст8_9|}}}
|заголовок9={{{заголовок9_9|}}}
|текст9={{{текст9_9|}}}
}}
<!----------Должность 10---------->
{{ГД Должность
|должность={{{должность_10|}}}
|титул={{{титул_10|}}}
|флаг={{{флаг_10|}}}
|флаг2={{{флаг2_10|}}}
|порядок={{{порядок_10|}}}
|порядок-жен={{{порядок-жен_10|}}}
|период правления={{{период правления_10|}}}
|периодначало={{{периодначало_10|}}}
|периодконец={{{периодконец_10|}}}
|под именем={{{под именем_10|}}}
|девиз={{{девиз_10|}}}
|тронное имя={{{тронное имя_10|}}}
|коронация={{{коронация_10|}}}
|регент1={{{регент1_10|}}}
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_10|}}}
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_10|}}}
|регент2={{{регент2_10|}}}
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_10|}}}
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_10|}}}
|регент3={{{регент3_10|}}}
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_10|}}}
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_10|}}}
|регент4={{{регент4_10|}}}
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_10|}}}
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_10|}}}
|соправитель1={{{соправитель1_10|}}}
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_10|}}}
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_10|}}}
|соправитель2={{{соправитель2_10|}}}
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_10|}}}
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_10|}}}
|соправитель3={{{соправитель3_10|}}}
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_10|}}}
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_10|}}}
|соправитель4={{{соправитель4_10|}}}
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_10|}}}
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_10|}}}
|соправитель5={{{соправитель5_10|}}}
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_10|}}}
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_10|}}}
|наследник={{{наследник_10|}}}
|премьер={{{премьер_10|}}}
|вице-президент={{{вице-президент_10|}}}
|президент={{{президент_10|}}}
|монарх={{{монарх_10|}}}
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_10|}}}
|губернатор={{{губернатор_10|}}}
|предшественник={{{предшественник_10|}}}
|преемник={{{преемник_10|}}}
|отречение={{{отречение_10|}}}
|комментарий={{{комментарий_10|}}}
|заголовок1={{{заголовок1_10|}}}
|текст1={{{текст1_10|}}}
|заголовок2={{{заголовок2_10|}}}
|текст2={{{текст2_10|}}}
|заголовок3={{{заголовок3_10|}}}
|текст3={{{текст3_10|}}}
|заголовок4={{{заголовок4_10|}}}
|текст4={{{текст4_10|}}}
|заголовок5={{{заголовок5_10|}}}
|текст5={{{текст5_10|}}}
|заголовок6={{{заголовок6_10|}}}
|текст6={{{текст6_10|}}}
|заголовок7={{{заголовок7_10|}}}
|текст7={{{текст7_10|}}}
|заголовок8={{{заголовок8_10|}}}
|текст8={{{текст8_10|}}}
|заголовок9={{{заголовок9_10|}}}
|текст9={{{текст9_10|}}}
}}
<!----------Личные данные---------->
|colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"|&nbsp;
|-
{{Государственный деятель/Личные данные
|гражданство={{{гражданство|}}}
|дата рождения={{{дата рождения|}}}
|место рождения={{{место рождения|}}}
|дата смерти={{{дата смерти|}}}
|место смерти={{{место смерти|}}}
|похоронен={{{похоронен|}}}
|похоронена={{{похоронена|}}}
|династия={{{династия|}}}
|род={{{род|}}}
|вероисповедание={{{вероисповедание|{{{религия|}}}}}}
|имя при рождении={{{имя при рождении|}}}
|отец={{{отец|}}}
|мать={{{мать|}}}
|супруг={{{супруг|}}}
|супруга={{{супруга|{{{в браке|}}}}}}
|дети={{{дети|}}}
}}
{{#if:{{{партия|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Партия:
{{!}} {{{партия}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{образование|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Образование:
{{!}} {{{образование}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{ученая степень|{{{учёная степень|}}}}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Учёная степень:
{{!}} {{{ученая степень|{{{учёная степень|}}}}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{ученое звание|{{{учёное звание|}}}}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Учёное звание:
{{!}} {{{ученое звание|{{{учёное звание|}}}}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{профессия|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Профессия:
{{!}} {{{профессия}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{деятельность|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Деятельность:
{{!}} {{{деятельность}}}
{{!-}}
}}
<!----------Сайт---------->
{{#if:{{{сайт|}}}|<!--then:-->
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"{{!}}&nbsp;
{{!-}}
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%; vertical-align: middle;"{{!}}Сайт:
{{!}} style="border-top: 0px solid #aaa;" {{!}} {{{сайт|}}}
{{!-}}
}}
<!----------Военная служба---------->
{{#if:{{{звание|}}}|<!--then:-->
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"{{!}}&nbsp;
{{!-}}
{{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:120 %; background:lightsteelblue; vertical-align: middle;" height="18px"{{!}}'''Военная служба'''
{{!-}}
{{#if:{{{годы службы|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Годы службы:
{{!}} {{{годы службы}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{принадлежность|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Принадлежность:
{{!}} {{{принадлежность}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{род войск|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Род войск:
{{!}} {{{род войск}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{звание|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Звание:
{{!}} {{{звание}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{командовал|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Командовал:
{{!}} {{{командовал}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{сражения|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Сражения:
{{!}} {{{сражения}}}
{{!-}}
}}
}}
<!----------Научная деятельность---------->
{{#if:{{{научная сфера|}}}|<!--then:-->
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"{{!}}&nbsp;
{{!-}}
{{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:120 %; background:lightsteelblue; vertical-align: middle;" height="18px"{{!}}'''Научная деятельность'''
{{!-}}
{{#if:{{{научная сфера|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Научная сфера:
{{!}} {{{научная сфера}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{место работы|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Место работы:
{{!}} {{{место работы}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{известен как|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}Известен как:
{{!}} {{{известен как}}}
{{!-}}
}}
}}
<!----------Автограф и монограмма---------->
{{#if:{{{автограф|}}}|<!--then:-->
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"{{!}}&nbsp;
{{!-}}
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%; vertical-align: middle;"{{!}}Автограф:
{{!}} [[Файл:{{{автограф}}}|{{#if:{{{ширина автографа|}}}|{{{ширина автографа|}}}|128}}px|Автограф]]
{{!-}}
{{#if:{{{монограмма|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%; vertical-align: middle;"{{!}}{{{название монограммы|[[Монограмма]]}}}:
{{!}} [[Файл:{{{монограмма}}}|{{#if:{{{ширина монограммы|}}}|{{{ширина монограммы|}}}|180}}px|Монограмма]]
{{!-}}
}}
|<!--else:-->
{{#if:{{{монограмма|}}}|<!--then:-->
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"{{!}}&nbsp;
{{!-}}
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%; vertical-align: middle;"{{!}}{{{название монограммы|[[Монограмма]]}}}:
{{!}} [[Файл:{{{монограмма}}}|{{{ширина монограммы|180px}}}|{{{название монограммы|Монограмма}}}]]
{{!-}}
}}
}}
<!----------Награды---------->
{{#if:{{{awards|{{{награды|}}}}}}|<!--then:-->
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"{{!}}&nbsp;
{{!-}}
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%; vertical-align: top;"{{!}}Награды:
{{!}} style="border-top: 0px solid #aaa;" {{!}}
{{{awards|{{{награды|}}}}}}
{{!-}}
}}
<!----------Commons ---------->
{{#if:{{Wikidata|P373|{{{викисклад|}}}}}|<!--then:-->
!colspan="2" class="metadata" style="text-align:center;"{{!}}<div style="border: solid #ddd; border-width: 1px 0px 0px 0px;width:100%;background:#eaeaea">'''[[commons:Category:{{Wikidata|P373|{{{викисклад|}}}}}|{{{имя|{{Wikidata|P373|{{{викисклад|}}}}}}}}]]''' на [[Викисклад]]е</div>
{{!-}}
}}
<!----------Категории---------->
|}{{#if: {{{nocat|}}}||
<includeonly>{{категория только в статьях|Персоналии по алфавиту}}{{#if: {{{изображение|}}}|{{#ifeq:{{{изображение|}}}|Replace this image male.svg|{{категория только в статьях|Википедия:Статьи о государственных деятелях без портретов}}|{{#ifeq:{{{изображение|}}}|Replace this image female.svg|{{категория только в статьях|Википедия:Статьи о государственных деятелях без портретов}}|}}}}|{{категория только в статьях|Википедия:Статьи о государственных деятелях без портретов}}}}{{#if: {{{викисклад|}}}|{{категория только в статьях|Википедия:Ссылка на Викисклад непосредственно в статье}}}}{{#if: {{Wikidata|P373|{{{викисклад|}}}}}||{{категория только в статьях|Википедия:Статьи о государственных деятелях без иллюстраций на Викискладе}}}}</includeonly>
}}<noinclude>
{{clear}}
{{doc}}
</noinclude>
4 218

edits