"Калып:Мамлекеттик ишмер" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
|текст9={{{текст9_2|}}}
}}
<!----------ДолжностьКызматы 3---------->
{{МИ Кызматы
{{ГД Должность
|кызматы={{{кызматы_3|}}}
|должность={{{должность_3|}}}
|титул={{{титул_3|}}}
|флагжелек={{{флаг_3желек_3|}}}
|флаг2желек2={{{флаг2_3желек2_3|}}}
|порядоккатары={{{порядок_3|}}}
|катары-айым={{{катары-айым_3|}}}
|порядок-жен={{{порядок-жен_3|}}}
|башкаруу убагы={{{башкаруу убагы_3|}}}
|период правления={{{период правления_3|}}}
|иш баштоо убагы={{{иш баштоо убагы_3|}}}
|периодначало={{{периодначало_3|}}}
|иш аяктоо убагы={{{иш аяктоо убагы_3|}}}
|периодконец={{{периодконец_3|}}}
|ысымы менен={{{ысымы менен_3|}}}
|под именем={{{под именем_3|}}}
|девизурааны={{{девиз_3урааны_3|}}}
|тактагы ысымы={{{тактагы ысымы_3|}}}
|тронное имя={{{тронное имя_3|}}}
|таажыланышы={{{таажыланышы_3|}}}
|коронация={{{коронация_3|}}}
|регент1={{{регент1_3|}}}
|регент1иш баштоо убагы={{{регент1иш баштоо убагы_3|}}}
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_3|}}}
|регент1иш аяктоо убагы={{{регент1иш аяктоо убагы_3|}}}
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_3|}}}
|регент2={{{регент2_3|}}}
|регент2иш баштоо убагы={{{регент2иш баштоо убагы_3|}}}
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_3|}}}
|регент2иш аяктоо убагы={{{регент2иш аяктоо убагы_3|}}}
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_3|}}}
|регент3={{{регент3_3|}}}
|регент3иш баштоо убагы={{{регент3иш баштоо убагы_3|}}}
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_3|}}}
|регент3иш аяктоо убагы={{{регент3иш аяктоо убагы_3|}}}
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_3|}}}
|регент4={{{регент4_3|}}}
|регент4иш баштоо убагы={{{регент4иш баштоо убагы_3|}}}
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_3|}}}
|регент4иш аяктоо убагы={{{регент4иш аяктоо убагы_3|}}}
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_3|}}}
|тектеш башкаруучу1={{{тектеш башкаруучу1_3|}}}
|соправитель1={{{соправитель1_3|}}}
|тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы_3|}}}
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_3|}}}
|тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы_3|}}}
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_3|}}}
|тектеш башкаруучу2={{{тектеш башкаруучу2_3|}}}
|соправитель2={{{соправитель2_3|}}}
|тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы_3|}}}
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_3|}}}
|тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы_3|}}}
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_3|}}}
|тектеш башкаруучу3={{{тектеш башкаруучу3_3|}}}
|соправитель3={{{соправитель3_3|}}}
|тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы_3|}}}
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_3|}}}
|тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы_3|}}}
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_3|}}}
|тектеш башкаруучу4={{{тектеш башкаруучу4_3|}}}
|соправитель4={{{соправитель4_3|}}}
|тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы_3|}}}
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_3|}}}
|тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы_3|}}}
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_3|}}}
|тектеш башкаруучу5={{{тектеш башкаруучу5_3|}}}
|соправитель5={{{соправитель5_3|}}}
|тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы_3|}}}
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_3|}}}
|тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы_3|}}}
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_3|}}}
|мураскору={{{мураскору_3|}}}
|наследник={{{наследник_3|}}}
|премьер={{{премьер_3|}}}
|вице-президент={{{вице-президент_3|}}}
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_3|}}}
|губернатор={{{губернатор_3|}}}
|андан мурунку инсан={{{андан мурунку инсан_3|}}}
|предшественник={{{предшественник_3|}}}
|андан кийинки инсан={{{андан кийинки инсан_3|}}}
|преемник={{{преемник_3|}}}
|баш тартуусу={{{баш тартуусу_3|}}}
|отречение={{{отречение_3|}}}
|билдирүү={{{билдирүү_3|}}}
|комментарий={{{комментарий_3|}}}
|заголовок1={{{заголовок1_3|}}}
|текст1={{{текст1_3|}}}
|текст9={{{текст9_3|}}}
}}
<!----------ДолжностьКызматы 4---------->
{{МИ Кызматы
{{ГД Должность
|кызматы={{{кызматы_4|}}}
|должность={{{должность_4|}}}
|титул={{{титул_4|}}}
|флагжелек={{{флаг_4желек_4|}}}
|флаг2желек2={{{флаг2_4желек2_4|}}}
|порядоккатары={{{порядок_4|}}}
|катары-айым={{{катары-айым_4|}}}
|порядок-жен={{{порядок-жен_4|}}}
|башкаруу убагы={{{башкаруу убагы_4|}}}
|период правления={{{период правления_4|}}}
|иш баштоо убагы={{{иш баштоо убагы_4|}}}
|периодначало={{{периодначало_4|}}}
|иш аяктоо убагы={{{иш аяктоо убагы_4|}}}
|периодконец={{{периодконец_4|}}}
|ысымы менен={{{ысымы менен_4|}}}
|под именем={{{под именем_4|}}}
|девизурааны={{{девиз_4урааны_4|}}}
|тактагы ысымы={{{тактагы ысымы_4|}}}
|тронное имя={{{тронное имя_4|}}}
|таажыланышы={{{таажыланышы_4|}}}
|коронация={{{коронация_4|}}}
|регент1={{{регент1_4|}}}
|регент1иш баштоо убагы={{{регент1иш баштоо убагы_4|}}}
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_4|}}}
|регент1иш аяктоо убагы={{{регент1иш аяктоо убагы_4|}}}
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_4|}}}
|регент2={{{регент2_4|}}}
|регент2иш баштоо убагы={{{регент2иш баштоо убагы_4|}}}
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_4|}}}
|регент2иш аяктоо убагы={{{регент2иш аяктоо убагы_4|}}}
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_4|}}}
|регент3={{{регент3_4|}}}
|регент3иш баштоо убагы={{{регент3иш баштоо убагы_4|}}}
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_4|}}}
|регент3иш аяктоо убагы={{{регент3иш аяктоо убагы_4|}}}
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_4|}}}
|регент4={{{регент4_4|}}}
|регент4иш баштоо убагы={{{регент4иш баштоо убагы_4|}}}
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_4|}}}
|регент4иш аяктоо убагы={{{регент4иш аяктоо убагы_4|}}}
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_4|}}}
|тектеш башкаруучу1={{{тектеш башкаруучу1_4|}}}
|соправитель1={{{соправитель1_4|}}}
|тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы_4|}}}
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_4|}}}
|тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы_4|}}}
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_4|}}}
|тектеш башкаруучу2={{{тектеш башкаруучу2_4|}}}
|соправитель2={{{соправитель2_4|}}}
|тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы_4|}}}
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_4|}}}
|тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы_4|}}}
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_4|}}}
|тектеш башкаруучу3={{{тектеш башкаруучу3_4|}}}
|соправитель3={{{соправитель3_4|}}}
|тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы_4|}}}
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_4|}}}
|тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы_4|}}}
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_4|}}}
|тектеш башкаруучу4={{{тектеш башкаруучу4_4|}}}
|соправитель4={{{соправитель4_4|}}}
|тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы_4|}}}
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_4|}}}
|тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы_4|}}}
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_4|}}}
|тектеш башкаруучу5={{{тектеш башкаруучу5_4|}}}
|соправитель5={{{соправитель5_4|}}}
|тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы_4|}}}
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_4|}}}
|тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы_4|}}}
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_4|}}}
|мураскору={{{мураскору_4|}}}
|наследник={{{наследник_4|}}}
|премьер={{{премьер_4|}}}
|вице-президент={{{вице-президент_4|}}}
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_4|}}}
|губернатор={{{губернатор_4|}}}
|андан мурунку инсан={{{андан мурунку инсан_4|}}}
|предшественник={{{предшественник_4|}}}
|андан кийинки инсан={{{андан кийинки инсан_4|}}}
|преемник={{{преемник_4|}}}
|баш тартуусу={{{баш тартуусу_4|}}}
|отречение={{{отречение_4|}}}
|билдирүү={{{билдирүү_4|}}}
|комментарий={{{комментарий_4|}}}
|заголовок1={{{заголовок1_4|}}}
|текст1={{{текст1_4|}}}
|текст9={{{текст9_10|}}}
}}
<!----------ЛичныеЖеке данныемаалыматтар---------->
|colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"|&nbsp;
|-
{{Мамлекеттик ишмер/Жеке маалыматтар
{{Государственный деятель/Личные данные
|жарандыгы={{{жарандыгы|}}}
|гражданство={{{гражданство|}}}
|туулган күнү={{{туулган күнү|}}}
|дата рождения={{{дата рождения|}}}
|туулган жери={{{туулган жери|}}}
|место рождения={{{место рождения|}}}
|каза болгон күнү={{{каза болгон күнү|}}}
|дата смерти={{{дата смерти|}}}
|каза болгон жери={{{каза болгон жери|}}}
|место смерти={{{место смерти|}}}
|мүрзөсүнүн орду={{{мүрзөсүнүн орду|}}}
|похоронен={{{похоронен|}}}
|мүрзөсүнүн орду={{{мүрзөсүнүн орду|}}}
|похоронена={{{похоронена|}}}
|династиятукуму={{{династиятукуму|}}}
|родуруусу={{{родуруусу|}}}
|дини={{{дини|{{{дини|}}}}}}
|вероисповедание={{{вероисповедание|{{{религия|}}}}}}
|туулганда берилген ысымы={{{туулганда берилген ысымы|}}}
|имя при рождении={{{имя при рождении|}}}
|отецатасы={{{отецатасы|}}}
|матьапасы={{{матьапасы|}}}
|супругжубайы={{{супругжубайы|}}}
|супругажубайы={{{супругажубайы|{{{в бракеникелүү|}}}}}}
|детибалдары={{{детибалдары|}}}
}}
{{#if:{{{партияпартиясы|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}ПартияПартиясы:
{{!}} {{{партияпартиясы}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{образованиебилими|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}ОбразованиеБилими:
{{!}} {{{образованиебилими}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{ученаяилимий степеньдаражасы|{{{учёнаяилимий степеньдаражасы|}}}}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}УчёнаяИлимий степеньдаражасы:
{{!}} {{{ученаяилимий степеньдаражасы|{{{учёнаяилимий степеньдаражасы|}}}}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{ученоеилимий званиенаамы|{{{учёноеилимий званиенаамы|}}}}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}УчёноеИлимий званиенаамы:
{{!}} {{{ученоеилимий званиенаамы|{{{учёноеилимий званиенаамы|}}}}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{профессиякесиби|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}ПрофессияКесиби:
{{!}} {{{профессиякесиби}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{деятельностьишмердүүлүгү|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}ДеятельностьИшмердүүлүгү:
{{!}} {{{деятельностьишмердүүлүгү}}}
{{!-}}
}}
<!----------СайтСайты---------->
{{#if:{{{сайтсайты|}}}|<!--then:-->
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"{{!}}&nbsp;
{{!-}}
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%; vertical-align: middle;"{{!}}СайтСайты:
{{!}} style="border-top: 0px solid #aaa;" {{!}} {{{сайтсайты|}}}
{{!-}}
}}
<!----------ВоеннаяАскердик службакызматы---------->
{{#if:{{{званиенаамы|}}}|<!--then:-->
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"{{!}}&nbsp;
{{!-}}
{{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:120 %; background:lightsteelblue; vertical-align: middle;" height="18px"{{!}}'''ВоеннаяАскердик службакызматы'''
{{!-}}
{{#if:{{{годыөтөгөн службыжылы|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}ГодыӨтөгөн службыжылы:
{{!}} {{{годыөтөгөн службыжылы}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{принадлежностьжарандыгы|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}ПринадлежностьЖарандыгы:
{{!}} {{{принадлежностьжарандыгы}}}
{{!-}}
}}
}}
}}
<!----------НаучнаяИлимий деятельностьишмердүүлүгү---------->
{{#if:{{{научнаяилимий сфераишмердүүлүгү|}}}|<!--then:-->
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"{{!}}&nbsp;
{{!-}}
{{!}}colspan="2" style="text-align:center; font-size:120 %; background:lightsteelblue; vertical-align: middle;" height="18px"{{!}}'''НаучнаяИлимий деятельностьишмердүүлүгү'''
{{!-}}
{{#if:{{{научнаяилимий сфераишмердүүлүгү|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}НаучнаяИлимий сфераишмердүүлүгү:
{{!}} {{{научнаяилимий сфераишмердүүлүгү}}}
{{!-}}
}}
}}
}}
<!----------АвтографКол итамгасы монограммажана монограммасы---------->
{{#if:{{{автографкол тамгасы|}}}|<!--then:-->
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"{{!}}&nbsp;
{{!-}}
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%; vertical-align: middle;"{{!}}Автограф:
{{!}} [[Файл:{{{автографкол тамгасы}}}|{{#if:{{{ширинакол автографатамгасынын туурасы|}}}|{{{ширинакол автографатамгасынын туурасы|}}}|128}}px|АвтографКол тамгасы]]
{{!-}}
{{#if:{{{монограммамонограммасы|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%; vertical-align: middle;"{{!}}{{{названиемонограммасынын монограммыаталышы|[[МонограммаМонограммасы]]}}}:
{{!}} [[Файл:{{{монограммамонограммасы}}}|{{#if:{{{ширинамонограмманын монограммытуурасы|}}}|{{{ширинамонограмманын монограммытуурасы|}}}|180}}px|МонограммаМонограммасы]]
{{!-}}
}}
|<!--else:-->
{{#if:{{{монограммамонограммасы|}}}|<!--then:-->
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"{{!}}&nbsp;
{{!-}}
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%; vertical-align: middle;"{{!}}{{{названиемонограммасынын монограммыаталышы|[[МонограммаМонограммасы]]}}}:
{{!}} [[Файл:{{{монограммамонограммасы}}}|{{{ширинамонограмманын монограммытуурасы|180px}}}|{{{названиемонограмманын монограммытуурасы|МонограммаМонограммасы}}}]]
{{!-}}
}}
}}
<!----------Наградыыйлыктары---------->
{{#if:{{{awards|{{{награды|}}}}}}|<!--then:-->
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"{{!}}&nbsp;
}}
<!----------Commons ---------->
{{#if:{{Wikidata|P373|{{{викискладуикиказына|}}}}}|<!--then:-->
!colspan="2" class="metadata" style="text-align:center;"{{!}}<div style="border: solid #ddd; border-width: 1px 0px 0px 0px;width:100%;background:#eaeaea">'''[[commons:Category:{{Wikidata|P373|{{{викискладуикиказына|}}}}}|{{{имяысымы|{{Wikidata|P373|{{{викискладуикиказына|}}}}}}}}]]''' на [[ВикискладУикиказына]]еда</div>
{{!-}}
}}
<!----------КатегорииТүрмөктөр---------->
|}{{#if: {{{nocat|}}}||
<includeonly>{{категория только в статьях|Персоналии по алфавиту}}{{#if: {{{изображение|}}}|{{#ifeq:{{{изображение|}}}|Replace this image male.svg|{{категория только в статьях|Википедия:Статьи о государственных деятелях без портретов}}|{{#ifeq:{{{изображение|}}}|Replace this image female.svg|{{категория только в статьях|Википедия:Статьи о государственных деятелях без портретов}}|}}}}|{{категория только в статьях|Википедия:Статьи о государственных деятелях без портретов}}}}{{#if: {{{викисклад|}}}|{{категория только в статьях|Википедия:Ссылка на Викисклад непосредственно в статье}}}}{{#if: {{Wikidata|P373|{{{викисклад|}}}}}||{{категория только в статьях|Википедия:Статьи о государственных деятелях без иллюстраций на Викискладе}}}}</includeonly>
4 218

edits