"Калып:Мамлекеттик ишмер" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
|текст9={{{текст9_4|}}}
}}
<!----------ДолжностьКызматы 5---------->
{{МИ Кызматы
{{ГД Должность
|кызматы={{{кызматы_5|}}}
|должность={{{должность_5|}}}
|титул={{{титул_5|}}}
|флагжелек={{{флаг_5желек_5|}}}
|флаг2желек2={{{флаг2_5желек2_5|}}}
|порядоккатары={{{порядок_5|}}}
|катары-айым={{{катары-айым_5|}}}
|порядок-жен={{{порядок-жен_5|}}}
|башкаруу убагы={{{башкаруу убагы_5|}}}
|период правления={{{период правления_5|}}}
|иш баштоо убагы={{{иш баштоо убагы_5|}}}
|периодначало={{{периодначало_5|}}}
|иш аяктоо убагы={{{иш аяктоо убагы_5|}}}
|периодконец={{{периодконец_5|}}}
|ысымы менен={{{ысымы менен_5|}}}
|под именем={{{под именем_5|}}}
|девизурааны={{{девиз_5урааны_5|}}}
|тактагы ысымы={{{тактагы ысымы_5|}}}
|тронное имя={{{тронное имя_5|}}}
|таажыланышы={{{таажыланышы_5|}}}
|коронация={{{коронация_5|}}}
|регент1={{{регент1_5|}}}
|регент1иш баштоо убагы={{{регент1иш баштоо убагы_5|}}}
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_5|}}}
|регент1иш аяктоо убагы={{{регент1иш аяктоо убагы_5|}}}
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_5|}}}
|регент2={{{регент2_5|}}}
|регент2иш баштоо убагы={{{регент2иш баштоо убагы_5|}}}
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_5|}}}
|регент2иш аяктоо убагы={{{регент2иш аяктоо убагы_5|}}}
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_5|}}}
|регент3={{{регент3_5|}}}
|регент3иш баштоо убагы={{{регент3иш баштоо убагы_5|}}}
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_5|}}}
|регент3иш аяктоо убагы={{{регент3иш аяктоо убагы_5|}}}
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_5|}}}
|регент4={{{регент4_5|}}}
|регент4иш баштоо убагы={{{регент4иш баштоо убагы_5|}}}
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_5|}}}
|регент4иш аяктоо убагы={{{регент4иш аяктоо убагы_5|}}}
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_5|}}}
|тектеш башкаруучу1={{{тектеш башкаруучу1_5|}}}
|соправитель1={{{соправитель1_5|}}}
|тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы_5|}}}
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_5|}}}
|тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы_5|}}}
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_5|}}}
|тектеш башкаруучу2={{{тектеш башкаруучу2_5|}}}
|соправитель2={{{соправитель2_5|}}}
|тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы_5|}}}
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_5|}}}
|тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы_5|}}}
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_5|}}}
|тектеш башкаруучу3={{{тектеш башкаруучу3_5|}}}
|соправитель3={{{соправитель3_5|}}}
|тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы_5|}}}
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_5|}}}
|тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы_5|}}}
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_5|}}}
|тектеш башкаруучу4={{{тектеш башкаруучу4_5|}}}
|соправитель4={{{соправитель4_5|}}}
|тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы_5|}}}
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_5|}}}
|тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы_5|}}}
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_5|}}}
|тектеш башкаруучу5={{{тектеш башкаруучу5_5|}}}
|соправитель5={{{соправитель5_5|}}}
|тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы_5|}}}
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_5|}}}
|тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы_5|}}}
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_5|}}}
|мураскору={{{мураскору_5|}}}
|наследник={{{наследник_5|}}}
|премьер={{{премьер_5|}}}
|вице-президент={{{вице-президент_5|}}}
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_5|}}}
|губернатор={{{губернатор_5|}}}
|андан мурунку инсан={{{андан мурунку инсан_5|}}}
|предшественник={{{предшественник_5|}}}
|андан кийинки инсан={{{андан кийинки инсан_5|}}}
|преемник={{{преемник_5|}}}
|баш тартуусу={{{баш тартуусу_5|}}}
|отречение={{{отречение_5|}}}
|билдирүү={{{билдирүү_5|}}}
|комментарий={{{комментарий_5|}}}
|заголовок1={{{заголовок1_5|}}}
|текст1={{{текст1_5|}}}
|текст9={{{текст9_5|}}}
}}
<!----------ДолжностьКызматы 6---------->
{{МИ Кызматы
{{ГД Должность
|кызматы={{{кызматы_6|}}}
|должность={{{должность_6|}}}
|титул={{{титул_6|}}}
|флагжелек={{{флаг_6желек_6|}}}
|флаг2желек2={{{флаг2_6желек2_6|}}}
|порядоккатары={{{порядок_6|}}}
|катары-айым={{{катары-айым_6|}}}
|порядок-жен={{{порядок-жен_6|}}}
|башкаруу убагы={{{башкаруу убагы_6|}}}
|период правления={{{период правления_6|}}}
|иш баштоо убагы={{{иш баштоо убагы_6|}}}
|периодначало={{{периодначало_6|}}}
|иш аяктоо убагы={{{иш аяктоо убагы_6|}}}
|периодконец={{{периодконец_6|}}}
|ысымы менен={{{ысымы менен_6|}}}
|под именем={{{под именем_6|}}}
|девизурааны={{{девиз_6урааны_6|}}}
|тактагы ысымы={{{тактагы ысымы_6|}}}
|тронное имя={{{тронное имя_6|}}}
|таажыланышы={{{таажыланышы_6|}}}
|коронация={{{коронация_6|}}}
|регент1={{{регент1_6|}}}
|регент1иш баштоо убагы={{{регент1иш баштоо убагы_6|}}}
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_6|}}}
|регент1иш аяктоо убагы={{{регент1иш аяктоо убагы_6|}}}
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_6|}}}
|регент2={{{регент2_6|}}}
|регент2иш баштоо убагы={{{регент2иш баштоо убагы_6|}}}
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_6|}}}
|регент2иш аяктоо убагы={{{регент2иш аяктоо убагы_6|}}}
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_6|}}}
|регент3={{{регент3_6|}}}
|регент3иш баштоо убагы={{{регент3иш баштоо убагы_6|}}}
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_6|}}}
|регент3иш аяктоо убагы={{{регент3иш аяктоо убагы_6|}}}
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_6|}}}
|регент4={{{регент4_6|}}}
|регент4иш баштоо убагы={{{регент4иш баштоо убагы_6|}}}
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_6|}}}
|регент4иш аяктоо убагы={{{регент4иш аяктоо убагы_6|}}}
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_6|}}}
|тектеш башкаруучу1={{{тектеш башкаруучу1_6|}}}
|соправитель1={{{соправитель1_6|}}}
|тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы_6|}}}
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_6|}}}
|тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы_6|}}}
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_6|}}}
|тектеш башкаруучу2={{{тектеш башкаруучу2_6|}}}
|соправитель2={{{соправитель2_6|}}}
|тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы_6|}}}
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_6|}}}
|тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы_6|}}}
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_6|}}}
|тектеш башкаруучу3={{{тектеш башкаруучу3_6|}}}
|соправитель3={{{соправитель3_6|}}}
|тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы_6|}}}
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_6|}}}
|тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы_6|}}}
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_6|}}}
|тектеш башкаруучу4={{{тектеш башкаруучу4_6|}}}
|соправитель4={{{соправитель4_6|}}}
|тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы_6|}}}
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_6|}}}
|тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы_6|}}}
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_6|}}}
|тектеш башкаруучу5={{{тектеш башкаруучу5_6|}}}
|соправитель5={{{соправитель5_6|}}}
|тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы_6|}}}
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_6|}}}
|тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы_6|}}}
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_6|}}}
|мураскору={{{мураскору_6|}}}
|наследник={{{наследник_6|}}}
|премьер={{{премьер_6|}}}
|вице-президент={{{вице-президент_6|}}}
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_6|}}}
|губернатор={{{губернатор_6|}}}
|андан мурунку инсан={{{андан мурунку инсан_6|}}}
|предшественник={{{предшественник_6|}}}
|андан кийинки инсан={{{андан кийинки инсан_6|}}}
|преемник={{{преемник_6|}}}
|баш тартуусу={{{баш тартуусу_6|}}}
|отречение={{{отречение_6|}}}
|билдирүү={{{билдирүү_6|}}}
|комментарий={{{комментарий_6|}}}
|заголовок1={{{заголовок1_6|}}}
|текст1={{{текст1_6|}}}
|текст9={{{текст9_6|}}}
}}
<!----------ДолжностьКызматы 7---------->
{{МИ Кызматы
{{ГД Должность
|кызматы={{{кызматы_7|}}}
|должность={{{должность_7|}}}
|титул={{{титул_7|}}}
|флагжелек={{{флаг_7желек_7|}}}
|флаг2желек2={{{флаг2_7желек2_7|}}}
|порядоккатары={{{порядок_7|}}}
|катары-айым={{{катары-айым_7|}}}
|порядок-жен={{{порядок-жен_7|}}}
|башкаруу убагы={{{башкаруу убагы_7|}}}
|период правления={{{период правления_7|}}}
|иш баштоо убагы={{{иш баштоо убагы_7|}}}
|периодначало={{{периодначало_7|}}}
|иш аяктоо убагы={{{иш аяктоо убагы_7|}}}
|периодконец={{{периодконец_7|}}}
|ысымы менен={{{ысымы менен_7|}}}
|под именем={{{под именем_7|}}}
|девизурааны={{{девиз_7урааны_7|}}}
|тактагы ысымы={{{тактагы ысымы_7|}}}
|тронное имя={{{тронное имя_7|}}}
|таажыланышы={{{таажыланышы_7|}}}
|коронация={{{коронация_7|}}}
|регент1={{{регент1_7|}}}
|регент1иш баштоо убагы={{{регент1иш баштоо убагы_7|}}}
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_7|}}}
|регент1иш аяктоо убагы={{{регент1иш аяктоо убагы_7|}}}
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_7|}}}
|регент2={{{регент2_7|}}}
|регент2иш баштоо убагы={{{регент2иш баштоо убагы_7|}}}
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_7|}}}
|регент2иш аяктоо убагы={{{регент2иш аяктоо убагы_7|}}}
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_7|}}}
|регент3={{{регент3_7|}}}
|регент3иш баштоо убагы={{{регент3иш баштоо убагы_7|}}}
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_7|}}}
|регент3иш аяктоо убагы={{{регент3иш аяктоо убагы_7|}}}
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_7|}}}
|регент4={{{регент4_7|}}}
|регент4иш баштоо убагы={{{регент4иш баштоо убагы_7|}}}
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_7|}}}
|регент4иш аяктоо убагы={{{регент4иш аяктоо убагы_7|}}}
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_7|}}}
|тектеш башкаруучу1={{{тектеш башкаруучу1_7|}}}
|соправитель1={{{соправитель1_7|}}}
|тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы_7|}}}
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_7|}}}
|тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы_7|}}}
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_7|}}}
|тектеш башкаруучу2={{{тектеш башкаруучу2_7|}}}
|соправитель2={{{соправитель2_7|}}}
|тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы_7|}}}
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_7|}}}
|тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы_7|}}}
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_7|}}}
|тектеш башкаруучу3={{{тектеш башкаруучу3_7|}}}
|соправитель3={{{соправитель3_7|}}}
|тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы_7|}}}
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_7|}}}
|тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы_7|}}}
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_7|}}}
|тектеш башкаруучу4={{{тектеш башкаруучу4_7|}}}
|соправитель4={{{соправитель4_7|}}}
|тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы_7|}}}
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_7|}}}
|тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы_7|}}}
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_7|}}}
|тектеш башкаруучу5={{{тектеш башкаруучу5_7|}}}
|соправитель5={{{соправитель5_7|}}}
|тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы_7|}}}
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_7|}}}
|тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы_7|}}}
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_7|}}}
|мураскору={{{мураскору_7|}}}
|наследник={{{наследник_7|}}}
|премьер={{{премьер_7|}}}
|вице-президент={{{вице-президент_7|}}}
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_7|}}}
|губернатор={{{губернатор_7|}}}
|андан мурунку инсан={{{андан мурунку инсан_7|}}}
|предшественник={{{предшественник_7|}}}
|андан кийинки инсан={{{андан кийинки инсан_7|}}}
|преемник={{{преемник_7|}}}
|баш тартуусу={{{баш тартуусу_7|}}}
|отречение={{{отречение_7|}}}
|билдирүү={{{билдирүү_7|}}}
|комментарий={{{комментарий_7|}}}
|заголовок1={{{заголовок1_7|}}}
|текст1={{{текст1_7|}}}
|текст9={{{текст9_7|}}}
}}
<!----------ДолжностьКызматы 8---------->
{{МИ Кызматы
{{ГД Должность
|кызматы={{{кызматы_8|}}}
|должность={{{должность_8|}}}
|титул={{{титул_8|}}}
|флагжелек={{{флаг_8желек_8|}}}
|флаг2желек2={{{флаг2_8желек2_8|}}}
|порядоккатары={{{порядок_8|}}}
|катары-айым={{{катары-айым_8|}}}
|порядок-жен={{{порядок-жен_8|}}}
|башкаруу убагы={{{башкаруу убагы_8|}}}
|период правления={{{период правления_8|}}}
|иш баштоо убагы={{{иш баштоо убагы_8|}}}
|периодначало={{{периодначало_8|}}}
|иш аяктоо убагы={{{иш аяктоо убагы_8|}}}
|периодконец={{{периодконец_8|}}}
|ысымы менен={{{ысымы менен_8|}}}
|под именем={{{под именем_8|}}}
|девизурааны={{{девиз_8урааны_8|}}}
|тактагы ысымы={{{тактагы ысымы_8|}}}
|тронное имя={{{тронное имя_8|}}}
|таажыланышы={{{таажыланышы_8|}}}
|коронация={{{коронация_8|}}}
|регент1={{{регент1_8|}}}
|регент1иш баштоо убагы={{{регент1иш баштоо убагы_8|}}}
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_8|}}}
|регент1иш аяктоо убагы={{{регент1иш аяктоо убагы_8|}}}
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_8|}}}
|регент2={{{регент2_8|}}}
|регент2иш баштоо убагы={{{регент2иш баштоо убагы_8|}}}
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_8|}}}
|регент2иш аяктоо убагы={{{регент2иш аяктоо убагы_8|}}}
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_8|}}}
|регент3={{{регент3_8|}}}
|регент3иш баштоо убагы={{{регент3иш баштоо убагы_8|}}}
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_8|}}}
|регент3иш аяктоо убагы={{{регент3иш аяктоо убагы_8|}}}
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_8|}}}
|регент4={{{регент4_8|}}}
|регент4иш баштоо убагы={{{регент4иш баштоо убагы_8|}}}
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_8|}}}
|регент4иш аяктоо убагы={{{регент4иш аяктоо убагы_8|}}}
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_8|}}}
|тектеш башкаруучу1={{{тектеш башкаруучу1_8|}}}
|соправитель1={{{соправитель1_8|}}}
|тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы_8|}}}
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_8|}}}
|тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы_8|}}}
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_8|}}}
|тектеш башкаруучу2={{{тектеш башкаруучу2_8|}}}
|соправитель2={{{соправитель2_8|}}}
|тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы_8|}}}
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_8|}}}
|тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы_8|}}}
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_8|}}}
|тектеш башкаруучу3={{{тектеш башкаруучу3_8|}}}
|соправитель3={{{соправитель3_8|}}}
|тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы_8|}}}
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_8|}}}
|тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы_8|}}}
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_8|}}}
|тектеш башкаруучу4={{{тектеш башкаруучу4_8|}}}
|соправитель4={{{соправитель4_8|}}}
|тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы_8|}}}
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_8|}}}
|тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы_8|}}}
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_8|}}}
|тектеш башкаруучу5={{{тектеш башкаруучу5_8|}}}
|соправитель5={{{соправитель5_8|}}}
|тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы_8|}}}
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_8|}}}
|тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы_8|}}}
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_8|}}}
|мураскору={{{мураскору_8|}}}
|наследник={{{наследник_8|}}}
|премьер={{{премьер_8|}}}
|вице-президент={{{вице-президент_8|}}}
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_8|}}}
|губернатор={{{губернатор_8|}}}
|андан мурунку инсан={{{андан мурунку инсан_8|}}}
|предшественник={{{предшественник_8|}}}
|андан кийинки инсан={{{андан кийинки инсан_8|}}}
|преемник={{{преемник_8|}}}
|баш тартуусу={{{баш тартуусу_8|}}}
|отречение={{{отречение_8|}}}
|билдирүү={{{билдирүү_8|}}}
|комментарий={{{комментарий_8|}}}
|заголовок1={{{заголовок1_8|}}}
|текст1={{{текст1_8|}}}
|текст9={{{текст9_8|}}}
}}
<!----------ДолжностьКызматы 9---------->
{{МИ Кызматы
{{ГД Должность
|кызматы={{{кызматы_9|}}}
|должность={{{должность_9|}}}
|титул={{{титул_9|}}}
|флагжелек={{{флаг_9желек_9|}}}
|флаг2желек2={{{флаг2_9желек2_9|}}}
|порядоккатары={{{порядок_9|}}}
|катары-айым={{{катары-айым_9|}}}
|порядок-жен={{{порядок-жен_9|}}}
|башкаруу убагы={{{башкаруу убагы_9|}}}
|период правления={{{период правления_9|}}}
|иш баштоо убагы={{{иш баштоо убагы_9|}}}
|периодначало={{{периодначало_9|}}}
|иш аяктоо убагы={{{иш аяктоо убагы_9|}}}
|периодконец={{{периодконец_9|}}}
|ысымы менен={{{ысымы менен_9|}}}
|под именем={{{под именем_9|}}}
|девизурааны={{{девиз_9урааны_9|}}}
|тактагы ысымы={{{тактагы ысымы_9|}}}
|тронное имя={{{тронное имя_9|}}}
|таажыланышы={{{таажыланышы_9|}}}
|коронация={{{коронация_9|}}}
|регент1={{{регент1_9|}}}
|регент1иш баштоо убагы={{{регент1иш баштоо убагы_9|}}}
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_9|}}}
|регент1иш аяктоо убагы={{{регент1иш аяктоо убагы_9|}}}
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_9|}}}
|регент2={{{регент2_9|}}}
|регент2иш баштоо убагы={{{регент2иш баштоо убагы_9|}}}
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_9|}}}
|регент2иш аяктоо убагы={{{регент2иш аяктоо убагы_9|}}}
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_9|}}}
|регент3={{{регент3_9|}}}
|регент3иш баштоо убагы={{{регент3иш баштоо убагы_9|}}}
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_9|}}}
|регент3иш аяктоо убагы={{{регент3иш аяктоо убагы_9|}}}
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_9|}}}
|регент4={{{регент4_9|}}}
|регент4иш баштоо убагы={{{регент4иш баштоо убагы_9|}}}
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_9|}}}
|регент4иш аяктоо убагы={{{регент4иш аяктоо убагы_9|}}}
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_9|}}}
|тектеш башкаруучу1={{{тектеш башкаруучу1_9|}}}
|соправитель1={{{соправитель1_9|}}}
|тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы_9|}}}
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_9|}}}
|тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы_9|}}}
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_9|}}}
|тектеш башкаруучу2={{{тектеш башкаруучу2_9|}}}
|соправитель2={{{соправитель2_9|}}}
|тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы_9|}}}
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_9|}}}
|тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы_9|}}}
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_9|}}}
|тектеш башкаруучу3={{{тектеш башкаруучу3_9|}}}
|соправитель3={{{соправитель3_9|}}}
|тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы_9|}}}
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_9|}}}
|тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы_9|}}}
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_9|}}}
|тектеш башкаруучу4={{{тектеш башкаруучу4_9|}}}
|соправитель4={{{соправитель4_9|}}}
|тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы_9|}}}
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_9|}}}
|тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы_9|}}}
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_9|}}}
|тектеш башкаруучу5={{{тектеш башкаруучу5_9|}}}
|соправитель5={{{соправитель5_9|}}}
|тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы_9|}}}
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_9|}}}
|тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы_9|}}}
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_9|}}}
|мураскору={{{мураскору_9|}}}
|наследник={{{наследник_9|}}}
|премьер={{{премьер_9|}}}
|вице-президент={{{вице-президент_9|}}}
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_9|}}}
|губернатор={{{губернатор_9|}}}
|андан мурунку инсан={{{андан мурунку инсан_9|}}}
|предшественник={{{предшественник_9|}}}
|андан кийинки инсан={{{андан кийинки инсан_9|}}}
|преемник={{{преемник_9|}}}
|баш тартуусу={{{баш тартуусу_9|}}}
|отречение={{{отречение_9|}}}
|билдирүү={{{билдирүү_9|}}}
|комментарий={{{комментарий_9|}}}
|заголовок1={{{заголовок1_9|}}}
|текст1={{{текст1_9|}}}
|текст9={{{текст9_9|}}}
}}
<!----------ДолжностьКызматы 10---------->
{{МИ Кызматы
{{ГД Должность
|кызматы={{{кызматы_10|}}}
|должность={{{должность_10|}}}
|титул={{{титул_10|}}}
|флагжелек={{{флаг_10желек_10|}}}
|флаг2желек2={{{флаг2_10желек2_10|}}}
|порядоккатары={{{порядок_10|}}}
|катары-айым={{{катары-айым_10|}}}
|порядок-жен={{{порядок-жен_10|}}}
|башкаруу убагы={{{башкаруу убагы_10|}}}
|период правления={{{период правления_10|}}}
|иш баштоо убагы={{{иш баштоо убагы_10|}}}
|периодначало={{{периодначало_10|}}}
|иш аяктоо убагы={{{иш аяктоо убагы_10|}}}
|периодконец={{{периодконец_10|}}}
|ысымы менен={{{ысымы менен_10|}}}
|под именем={{{под именем_10|}}}
|девизурааны={{{девиз_10урааны_10|}}}
|тактагы ысымы={{{тактагы ысымы_10|}}}
|тронное имя={{{тронное имя_10|}}}
|таажыланышы={{{таажыланышы_10|}}}
|коронация={{{коронация_10|}}}
|регент1={{{регент1_10|}}}
|регент1иш баштоо убагы={{{регент1иш баштоо убагы_10|}}}
|регент1периодначало={{{регент1периодначало_10|}}}
|регент1иш аяктоо убагы={{{регент1иш аяктоо убагы_10|}}}
|регент1периодконец={{{регент1периодконец_10|}}}
|регент2={{{регент2_10|}}}
|регент2иш баштоо убагы={{{регент2иш баштоо убагы_10|}}}
|регент2периодначало={{{регент2периодначало_10|}}}
|регент2иш аяктоо убагы={{{регент2иш аяктоо убагы_10|}}}
|регент2периодконец={{{регент2периодконец_10|}}}
|регент3={{{регент3_10|}}}
|регент3иш баштоо убагы={{{регент3иш баштоо убагы_10|}}}
|регент3периодначало={{{регент3периодначало_10|}}}
|регент3иш аяктоо убагы={{{регент3иш аяктоо убагы_10|}}}
|регент3периодконец={{{регент3периодконец_10|}}}
|регент4={{{регент4_10|}}}
|регент4иш баштоо убагы={{{регент4иш баштоо убагы_10|}}}
|регент4периодначало={{{регент4периодначало_10|}}}
|регент4иш аяктоо убагы={{{регент4иш аяктоо убагы_10|}}}
|регент4периодконец={{{регент4периодконец_10|}}}
|тектеш башкаруучу1={{{тектеш башкаруучу1_10|}}}
|соправитель1={{{соправитель1_10|}}}
|тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш баштоо убагы_10|}}}
|соправитель1периодначало={{{соправитель1периодначало_10|}}}
|тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу1иш аяктоо убагы_10|}}}
|соправитель1периодконец={{{соправитель1периодконец_10|}}}
|тектеш башкаруучу2={{{тектеш башкаруучу2_10|}}}
|соправитель2={{{соправитель2_10|}}}
|тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш баштоо убагы_10|}}}
|соправитель2периодначало={{{соправитель2периодначало_10|}}}
|тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу2иш аяктоо убагы_10|}}}
|соправитель2периодконец={{{соправитель2периодконец_10|}}}
|тектеш башкаруучу3={{{тектеш башкаруучу3_10|}}}
|соправитель3={{{соправитель3_10|}}}
|тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш баштоо убагы_10|}}}
|соправитель3периодначало={{{соправитель3периодначало_10|}}}
|тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу3иш аяктоо убагы_10|}}}
|соправитель3периодконец={{{соправитель3периодконец_10|}}}
|тектеш башкаруучу4={{{тектеш башкаруучу4_10|}}}
|соправитель4={{{соправитель4_10|}}}
|тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш баштоо убагы_10|}}}
|соправитель4периодначало={{{соправитель4периодначало_10|}}}
|тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу4иш аяктоо убагы_10|}}}
|соправитель4периодконец={{{соправитель4периодконец_10|}}}
|тектеш башкаруучу5={{{тектеш башкаруучу5_10|}}}
|соправитель5={{{соправитель5_10|}}}
|тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш баштоо убагы_10|}}}
|соправитель5периодначало={{{соправитель5периодначало_10|}}}
|тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы={{{тектеш башкаруучу5иш аяктоо убагы_10|}}}
|соправитель5периодконец={{{соправитель5периодконец_10|}}}
|мураскору={{{мураскору_10|}}}
|наследник={{{наследник_10|}}}
|премьер={{{премьер_10|}}}
|вице-президент={{{вице-президент_10|}}}
|вице-губернатор={{{вице-губернатор_10|}}}
|губернатор={{{губернатор_10|}}}
|андан мурунку инсан={{{андан мурунку инсан_10|}}}
|предшественник={{{предшественник_10|}}}
|андан кийинки инсан={{{андан кийинки инсан_10|}}}
|преемник={{{преемник_10|}}}
|баш тартуусу={{{баш тартуусу_10|}}}
|отречение={{{отречение_10|}}}
|билдирүү={{{билдирүү_10|}}}
|комментарий={{{комментарий_10|}}}
|заголовок1={{{заголовок1_10|}}}
|текст1={{{текст1_10|}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{родкызмат войскөтөгөн жайы|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}РодКызмат войскөтөгөн жайы:
{{!}} {{{родкызмат войскөтөгөн жайы}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{званиенаамы|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}ЗваниеНаамы:
{{!}} {{{званиенаамы}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{командовалбашкаруусу|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}КомандовалБашкаруусу:
{{!}} {{{командовалбашкаруусу}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{сражениякатышкан согушу|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}СраженияКатышкан согушу:
{{!}} {{{сражениякатышкан согушу}}}
{{!-}}
}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{местоиштеген работыжайы|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}МестоИштеген работыжайы:
{{!}} {{{местоиштеген работыжайы}}}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{известенбелгилүү какболгону|}}}|<!--then:-->
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%;"{{!}}ИзвестенБелгилүү какболгону:
{{!}} {{{известенбелгилүү какболгону}}}
{{!-}}
}}
}}
}}
<!----------ыйлыктарысыйлыктары---------->
{{#if:{{{awards|{{{наградысыйлыктары|}}}}}}|<!--then:-->
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid darkgray 1px; line-height:0px"{{!}}&nbsp;
{{!-}}
!style="text-align: right; background:#eee; width:40%; vertical-align: top;"{{!}}НаградыСыйлыктары:
{{!}} style="border-top: 0px solid #aaa;" {{!}}
{{{awards|{{{наградысыйлыктары|}}}}}}
{{!-}}
}}
<!----------Түрмөктөр---------->
|}{{#if: {{{nocat|}}}||
<includeonly>{{Инсандар|Инсандар}}{{#if: {{{сүрөт|}}}|{{#ifeq:{{{сүрөт|}}}|Replace this image male.svg|{{Инсандар|Инсандар}}|{{#ifeq:{{{сүрөт|}}}|Replace this image female.svg|{{Инсандар|Инсандар}|}}}}|{{Инсандар|Инсандар}}}}{{#if: {{{уикиказына|}}}|{{Инсандар|Инсандар}}}}{{#if: {{Wikidata|P373|{{{уикиказына|}}}}}||{{Инсандар|Инсандар}}}}</includeonly>
<includeonly>{{категория только в статьях|Персоналии по алфавиту}}{{#if: {{{изображение|}}}|{{#ifeq:{{{изображение|}}}|Replace this image male.svg|{{категория только в статьях|Википедия:Статьи о государственных деятелях без портретов}}|{{#ifeq:{{{изображение|}}}|Replace this image female.svg|{{категория только в статьях|Википедия:Статьи о государственных деятелях без портретов}}|}}}}|{{категория только в статьях|Википедия:Статьи о государственных деятелях без портретов}}}}{{#if: {{{викисклад|}}}|{{категория только в статьях|Википедия:Ссылка на Викисклад непосредственно в статье}}}}{{#if: {{Wikidata|P373|{{{викисклад|}}}}}||{{категория только в статьях|Википедия:Статьи о государственных деятелях без иллюстраций на Викискладе}}}}</includeonly>
}}<noinclude>
{{clear}}
Anonymous user