Difference between revisions of "Алыбаев, Мидин"

 
=== Кыргыз тилинде ===
* Бактылуу жаштык: Ырлар жыйнагы. – Ф.: Кыргызмамбас, 19471937. – 5258 б.
 
Бактылуу жаштык:* Ырлар жыйнагы. – Ф.: Кыргызмамбас, 19371938. – 58 б.
Мергенчи* Жомокчу мерген. – Ф.: Кыргызмамбас, 19611939. – 44459 б.
 
* Ырлар жыйнагы. – Ф.: Кыргызмамбас, 19381947. – 5852 б.
* Жаңы ырлар. – Ф.: Кыргызмамбас, 1949. – 45 б.
 
Жомокчу* мергенАкчүч: Сатиралар жана лирикалык ырлар. – Ф.: Кыргызмамбас, 19391957. – 59122 б.
* Эмне үчүн короз таң алдында чакырат?: Бөбөктөр үчүн. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1958. – 17 б.
 
* Эмне үчүн короз таң алдында чакырат?: Бөбөктөр үчүн. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1959. – 20 б.
Ырлар жыйнагы. – Ф.: Кыргызмамбас, 1947. – 52 б.
* Эки бүркүт: Тестиер балдар үчүн. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1959. – 20 б.
 
Жаңы* ырларЧыгармаларынын бир томдугу. – Ф.: Кыргызмамбас, 19491964. – 45443 б.
* Ачылбаган кат: Аңгемелер, очерктер жана фелъетондор. – Ф.: Кыргызмамбас, 1964. – 261 б.
 
Акчүч: Сатиралар жана лирикалык* ырларМергенчи. – Ф.: Кыргызмамбас, 19571961. – 122444 б.
* Жарык көрбөгөн каттары: Аңгемелер, очерк, сатира жана фельетон-дор. – Ф.: Кыргызмамбас, 1964. – 262 б.
 
* Кызыл жылдыз: Өспүрүмдөр үчүн ырлар – Ф.: Мектеп, 1971. – 63 б.
Эмне үчүн короз таң алдында чакырат?: Бөбөктөр үчүн. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1958. – 17 б.
* Жомок: Мектеп жашына чейинки балдар үчүн. – Ф.: Мектеп, 1965. – 31 б.
 
* Тандалган ырлар. Түзгөн: Ж.Кудайбергенова. – Ф.: Кыргызстан, 1967. –198 б.
Эмне үчүн короз таң алдында чакырат?: Бөбөктөр үчүн. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1959. – 20 б.
* Жомокчу мерген: Аңгемелер. – Ф.: Мектеп, 1968. – 48 б.
 
* Пьесалар. – Ф.: Кыргызстан, 1972. –172 б.
Эки бүркүт: Тестиер балдар үчүн. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1959. – 20 б.
* Жомокчу мерген: Аңгемелер жана сатиралар. – Ф.: Кыргызстан, 1974. – 222 б.
 
Чыгармаларынын* бир томдугуАкчүч. – Ф.: КыргызмамбасКыргызстан, 19641975. – 44321 б.
* Тандалган чыгармалар : Ырлар, сатиралар, эпиграммалар. – Ф.: Кыргызстан, 1977. - 207 б.
 
* Карыган дубду канаттуулар кантип сакташты. – Ф.: Мектеп, 1980. – 7 б.
Ачылбаган кат: Аңгемелер, очерктер жана фелъетондор. – Ф.: Кыргызмамбас, 1964. – 261 б.
* Ачылбаган кат: Аңгемелер, очерктер, сатиралар. – Ф.: Мектеп, 1982. – 224 б.
 
* Мидин: Ырлар, поэмалар, сатиралар. – Ф.: Кыргызстан, 1984. – 311 б.
Мергенчи. – Ф.: Кыргызмамбас, 1961. – 444 б.
* Ачылбаган кат: Аңгемелер жана сатиралар. – Ф.: Кыргызстан, 1987. - 200 б.
 
* Мидин: Ырлар жана поэмалар. – Б.: Кыргызстан, 1996. – 220 б.
Жарык көрбөгөн каттары: Аңгемелер, очерк, сатира жана фельетон-дор. – Ф.: Кыргызмамбас, 1964. – 262 б.
* Медер: Ырлар. – Б.: Бийиктик, 2008. – 260 б.
 
Кызыл жылдыз: Өспүрүмдөр үчүн ырлар – Ф.: Мектеп, 1971. – 63 б.
 
Жомок: Мектеп жашына чейинки балдар үчүн. – Ф.: Мектеп, 1965. – 31 б.
 
Тандалган ырлар. Түзгөн: Ж.Кудайбергенова. – Ф.: Кыргызстан, 1967. –198 б.
 
Жомокчу мерген: Аңгемелер. – Ф.: Мектеп, 1968. – 48 б.
 
Пьесалар. – Ф.: Кыргызстан, 1972. –172 б.
 
Жомокчу мерген: Аңгемелер жана сатиралар. – Ф.: Кыргызстан, 1974. – 222 б.
 
Акчүч. – Ф.: Кыргызстан, 1975. – 21 б.
 
Тандалган чыгармалар : Ырлар, сатиралар, эпиграммалар. – Ф.: Кыргызстан, 1977. - 207 б.
 
Карыган дубду канаттуулар кантип сакташты. – Ф.: Мектеп, 1980. – 7 б.
 
Ачылбаган кат: Аңгемелер, очерктер, сатиралар. – Ф.: Мектеп, 1982. – 224 б.
 
Мидин: Ырлар, поэмалар, сатиралар. – Ф.: Кыргызстан, 1984. – 311 б.
 
Ачылбаган кат: Аңгемелер жана сатиралар. – Ф.: Кыргызстан, 1987. - 200 б.
 
Мидин: Ырлар жана поэмалар. – Б.: Кыргызстан, 1996. – 220 б.
 
Медер: Ырлар. – Б.: Бийиктик, 2008. – 260 б.
 
 
 
=== Орус тилинде ===