Difference between revisions of "Алыбаев, Мидин"

=== Котормолору ===
 
* Саянов В.М. Ленин Горкиде: Поэмалар жана ырлар. – Ф.: Кыргыз-мамбас, 1952. – 32 б.
* Гулям Гафур. Акмат жаман бала эмес, бирок…: Аңгеме. – Ф.: Кыргыз-мамбас, 1953. – 14 б.
 
* Ырлар: Орус элинин ырлары. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1956. – 16 б.
Гулям Гафур. Акмат жаман бала эмес, бирок…: Аңгеме. – Ф.: Кыргыз-мамбас, 1953. – 14 б.
* Пенджаб акындары: Ырлар. – Ф.: Кыргызмамбас, 1958. – 36 б. (Авторлош).
 
Ырлар: Орус элинин ырлары. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1956. – 16 б.
 
Пенджаб акындары: Ырлар. – Ф.: Кыргызмамбас, 1958. – 36 б. (Авторлош).
 
 
==Колдонулган адабияттар==