"Энесайлык кыргыздар" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
'''Енисейлик (ЭнесайлыкЭнесайлық) кыргыздарқырғыздар''', '''Эне-сай кыргыздарықырғыздары'''<ref name="refButanayevbutanayeva">В. Я. Бутанаев & И. И. Бутанаева (2002). [http://bizdin.kg/elib/kitepter/pdf/enesay_kyrgyz_hist_folk.pdf Эне-сай кыргыздарықырғыздары: фольклор жана тарых]. Бишкек 2002 </ref> (байыркыбайырқы кыргыздарқырғыздар, кытқыт.: 黠戛斯, кякясы) — Саян-Алтай аймактарындааймақтарында жашаганжашаған байыркыбайырқы түрк тилдүү элдердин бири, байыркыбайырқы [[динлиндер|динлиндерге]] туугантууған жана азыркыазырқы [[кыргыздарқырғыздар|кыргыздардынқырғыздардын]], [[хакастархақастар|хакастардынхақастардын]], [[алтайлыктаралтайлықтар|алтайлыктардыналтайлықтардын]] жана [[ТувалыктарТувалықтар|тувалыктардынтувалықтардын]] бабалары.
 
==Шилтемелер==
<references/>
 
[[category:КыргызҚырғыз тарыхы]]
Anonymous user