Difference between revisions of "Технология"

no edit summary
 
[[Тарыхы]]
XVIII кылымдын аягында технология массалык түрдө өнүгүп баштаган жана “технология” деген ат менен таанылган. Иоганн Бекман (1739—1811)ж “технология” деген терминди биринчи болуп колдонгону белгилүү. Ал Германиядагы “Геттингене” университетинде “Технологиянын менен таанышуу” деген аталыштагы илимий макаласын жарыялап турган.
 
Ал ошол эмгектеринде минтип жазганы бар: « Биздин көзүбүзгө көрүнүп турган нерселер, өнүгүп жаткан жана жетишкен ийгиликтерин технологиялык искусствонун тарыхы деп койсок болчудай. Технология –жасалган кыймылдын баардык түрлөрүн, алардын жыйынтыгын жана себептерин көрсөтөт »
 
219

edits