"Эне-Сай кыргыз кагандыгы" түзөтүүлөрүнүн айырмасы