"Эстон Советтик Социалисттик Республикасы" түзөтүүлөрүнүн айырмасы