"Түгөлбай Сыдыкбеков" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

→‎Чыгармалары: уикификация, жооп
м
(→‎Чыгармалары: уикификация, жооп)
''Кыргыз тилинде''
 
'''Күрөш:-''' 1-жыйнак. – Ф.: Кыргызмамбас, 1933. – 46 б.
 
'''Баатырлар:-''' Поэма жана ырлар. – Ф.: Кыргызмамбас, 1936. – 60 б.
 
'''Кең-Суу:-''' Роман, – Ф.: Кыргызмамбас, 1937. – 166 б.
 
'''Кең-Суу:-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1938. – 276 б.
 
'''Акын – булбул:-''' Ырлар жыйнагы. – Ф. – Казань: Кыргызмамбас,1938. – 84 б.
 
'''Ала-Тоодон жетөө:-''' Очерк. – Ф.: Кыргызмамбас, 1939. – 71 б.
 
'''Түн жарчысынан кабар:-''' Поэма. – Ф.: Кыргызмамбас, 1939. – 50 б.
 
'''Ач көз ата:-''' Ыр менен жазылган аңгеме. – Ф.: Кыргызмамбас, 1940. – 28 б.
 
'''Кең-Суу:-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1941. – 220 б.
 
'''Согуш күндөрүндө:-''' Аңгемелер. – Ф.: Кыргызмамбас, 1943. – 140 б.
 
'''Темир:-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1946. – 223 б.
 
'''Биздин замандын кишилери:-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1948. – 456 б.
 
'''Абысындар:-''' Аңгемелер, очерктер. – Ф.: Кыргызмамбас, 1949. – 176 б.
 
'''Биздин замандын кишилери:-'''Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1952. – 419б.
 
'''Тоо балдары:-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1953. – 380 б.
 
'''Too арасында:-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1955. – 380 б.
 
'''Too арасында:-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1958. – 531 б.
'''Күн кызы Нурайымга күйөөлөгөн жер уулу Жанболот жөнүндө баян.-''' – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1959. – 31 б.
 
'''Достук:-''' Аңгемелер. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. – 114 б.
 
'''Көкөй кести:-''' Ырлар жана поэмалар. – Ф.: Кыргызмамбас, 1961. – 252 б.
 
'''Батийна:-''' Роман. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1962. – 440 б.
 
'''Темир:-''' Роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1962. – 296 б.
 
'''Көкөй кести:-''' Ырлар жана поэмалар. – Ф.: Кыргызмамбас, 1963. – 252 б.
 
'''Зайыптар:-''' Үчилтик: 1 – 2-китеп. – Ф.: Кыргызстан, 1966. – 784 б.
 
'''Чыгарманын төрт томдук жыйнагы.-''' – Ф.: Кыргызстан, 1969. 1-т.: Ыр-лар, поэмалар, ачык сөз, котормолор. – 388 б.
 
'''2-т.:-''' Аңгемелер, пьесалар. – 361 б.
 
'''Адамга кайрылуу:-''' Ырлар, поэмалар, ачык сөз. – Ф.: Кыргызстан, 1969. – 203 б.
 
'''Күн жана анын балдары:-''' Поэма-жомок. – Ф.: Мектеп, 1969. – 95 б.
 
'''Чыгармаларынын төрт томдук жыйнагы.-''' – Ф.: Кыргызстан, 1970.
 
'''3-т.:''' Темир; Too балдары:- Романдар. – 500 б.
 
'''4-т.:''' Биздин замандын кишилери: Роман. – 412 б.
Anonymous user