Difference between revisions of "Арстанбек Бойлош уулу"

м
no edit summary
м
 
* Кыргыз Совет Энциклопедиясы: 6 томдук/ Башкы редактор Орузбаева Б. Ө./ - Ф.: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын башкы редакциясы, 1977-1980. Т.1-6.<br>
 
* Алагушев Б. Кылымдардын кылдары: (Элдик аспапчы шайырлардын чыгармачылыктарына арналган очерктердин түрмөктөрү) / Жооптуу ред. Ө. Шаршеналиев; сүрөтчүсү Р. Исаков. – Бишкек: Шам, 2005. – 508 б., сүрөт. – ISBN 9967-10-223-3. – Б. 38-53.
* Алагушев Б. Арстанбек // Жаңы Ала-Тоо. – 2009. - № 2. – 221-232-б. – URL: http://bizdin.kg/elib/jurnaldar/ala-too/2009-2/alagushov.pdf
 
==Интернеттеги шилтемелер ==
 
[http://www.bizdin.kg/elib/kitepter/html/akyndar/jenijok/section34.html#title36 Жеңижок менен Арстанбектин учурашканы]<br />
[http://www.bizdin.kg/elib/kitepter/html/kpa1/6bap/section8.html#title41 Арстанбек. (Керээз, Тар заман, Терме, Санат). Кыргыз поэзиясынын антологиясы. 1 том. ]<br />