"Нарын мамлекеттик университети" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
2013-жылда агрардык-техникалык кафедрасынын доценти Шерматов С.М. үзүрлүү эмгеги, илимге кошкон салымы үчүн Россия Федерациясынын Табият таануу академиясынын профессор наамын алды.
<gallery>
file:///E:/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2.jpg|Молдалиев.Э.Д
 
 
</gallery>
Ал эми ушул эле кафедранын доценти Молдалиев Э.Д. илимий изилдөө иштин үстүндө талыкпас эмгкектенип, « Теоретические и прикладные аспекты обеспечения безопасности движения в горных условиях» атуу темадагы докторлук ишинин эксперименталдык бөлүгүн аткарып жатат.
Акыркы үч жылдын ичинде факультеттин төмөнкү 3 ага окутуучусу кандидаттык диссертацияларын ийгиликтүү жакташты:
Anonymous user