"Нарын мамлекеттик университети" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

түзөтүү корутундусу жок
No edit summary
No edit summary
 
 
# 1. Электротехниканын назарияттык негиздери. Электр тизмектери (1-бөлүк).
# 2. Электротехниканын назарияттык негиздери. II-III-бөлүктөр.
# 3. Жалпы электроника.
# 4. Физика «Электромагнетизм».
# 5. Физикалык электроника жана микроэлектроника.
# 6. Электротехниканын теориялык негиздери (2-чи басылышы)
# 7. Физика «Электромагнетизм» (2-чи басылышы).
# 8. Физика-техника илимдери боюнча кыргызча-орусча атоолор сөздүгү.
 
|}
 
'''АЛДЫДАГЫ ИШКЕ АШЫРЫЛА ТУРГАН ИШ ЧАРАЛАР'''
 
 
Факультеттин келечеги Кыргызстандагы «Электр энергетикасы», «Экология жана айлана чөйрөнү коргоо», «Жол кыймылын уюштуруу», «Маалыматтык технология» багытындагы адистерди даярдоочу алдыӊкы окуу ордосуна жетишъънъ камсыз кылуу. 2014-2015-жылдары энергетика багытында факультете магистратура ачылууда. Дүйнөлүк билим берүү мейкиндигинин алкагында аймактык денгээлде билимдин‚ илимдин, техниканын жана маданияттын жетишкендиктерин жайылтуучу борборго айландыруу. Алдынкы компьютердик маалыматтык окуу борбору болууга жетишъънъ камсыз кылуу. Бирдиктъъ башкаруунун негизинде студенттердин инновациялык чыгармачылыгынын өрчүүсүнө шарт түзүүчү борборго айланып‚ коомдун талаптарын канаттандыруучу кадрларды даярдоо.
Anonymous user