"Кыргыз Ала-Тоо" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
(Created page with "Кыргыз Ала-Тоосу орографиялык жагынан Күңгөй Ала-Тоосунун Боом капчыгайынан батышка кеткен ул...")
 
'''Кыргыз Ала-Тоосу''' орографиялык жагынан Күңгөй Ала-Тоосунун [[Боом капчыгайы|Боом капчыгайынан]] батышка кеткен уландысы. Боом капчыгайынан батышты карай Кыргыз Ала-Тоосу кеңдик боюнча созулуп, Жамбыл шаарына жакын барып бүтөт. Анын узундугу 454 км ге созулуп, туурасы эң жазы жеринде 40 км ден ашык. Бийик бөлүгү Кара-Балта жана Шамшы сууларынын арасында, эң бийик жери Батыш Аламүдүн чокусу (4895 м) [[Бишкек шаары|Бишкек шаарынын]] тушунда. Түндүгү Чүй өрөөнү, түштүгү Талас, Суусамыр жана Кочкор өрөөндөрү менен чектелет.<br>
[[Category:Кыргызстан]]
[[Category:Азия]]