"Стоматология" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
No edit summary
No edit summary
'''Стоматология''' — медицинанын ооз көңдөйүндөгү органдардын жана жаақбетжаак бет ооруларынын пайда болуу себебин, клиникалық белгисин жана аларды дарылоо, алдын алуу ықмаларыныкмаларын иштеп чығуучучыгуучу тармағытармагы. С.Стоматология терапиялықтерапиялык, хирургиялықхирургиялык жана ортопедиялықортопедиялык (жасалма тиш салуу) болуп бөлүнөт. С.Стоматология мындан башқабашка ооз көңдөйүнүн былжыр челинин (к. Стоматит), жаақбеттинжаак беттин сезгенүү процесстерин, тиш ооруларын (к. Тиштин чириши, Пародонтоз, Периодонтит, Пульпит), жаақжаак, тиш, тил, эрин травмаларын, шилекей бездеринин ооруларын дарылайт жана изилдейт. ОртопедиялықОртопедиялык С.стоматология тиш жана жаақтынжаактын жабырқоолорунжабыркоолорун, кемтигин оңдоочу жасалма тиш жана жаақжаак салуу методдорун иштеп чығатчыгат. <br/>
== Қолдонулған адабияттар ==
* Ден соолук»: Медициналык энциклопедия/ Башкы ред. Борбугулов М. Б.;
* Ден соолуқ»: Медициналық энциклопедия/ Башқы ред. Борбуғулов М. Б.; ҚырғКырг. ССР ИА ж. б.— Ф.: Қырғыз Совет Энциклопедиясынын БашқыБашкы ред., 1991.— 456 б. ISBN 5-89750-008-8 [[Категория:Медицина]]