Псевдоним: нускалардын айырмасы

Бот: автоматизированный импорт статей *** существующий текст перезаписан ***
Created page with "Псевдоним (гр. – жашыруун ат) – жазуучунун өзү коюп алган кошумча адабий аты. Дүйнөнүн көптөгөн ..."
 
Бот: автоматизированный импорт статей *** существующий текст перезаписан ***
 
1-сап:
'''Псевдоним''' компьютерде – 1) файлдын, берилиштер коллекциясынын, компьютердин экинчи же символдук аталышы; 2) электрондук почтанын аты.
Псевдоним (гр. – жашыруун ат) – жазуучунун өзү коюп алган кошумча адабий аты. Дүйнөнүн көптөгөн элдерине мүнөздүү. Псевдоним бир нече түргө бөлүнөт: амоним – башка адамдын наамын алуу: анаграмма – атынын тамгаларын алмаштыруу(Харитон Макентин – Атион Кантемир), ананим – аты менен фамилиясын тескерисинче которуу (Нави Волырк – Иван Крылов) астроним – асман телолорунун аттарынан алынган псевдоним; криптоним – аты-жөнүнүн башкы тамгаларынан алынган псевдоним.Чыгыш элдеринде чыгармачыл адамдын туулган жерин псевдоним катары пайдалануу көп таркалган. Мисалы: Жусуп Баласагын, [[Ал Хорезми]] Ахмад Фаргани ж.б. Псевдонимдер кыргыз адабиятында да учурайт.Тап күрөшү курчуп турган 20-30 жылдарда көптөгөн акын-жазуучулар сатиралык чыгармаларды, фелъетондорду жазышып, өз атын ачык жазуу бир кыйла кооптуу болгондуктан, ар кандай псевдонимдер менен басма сөздө чыгып турушкан. [[А.Токомбаев]] – Балка, Чалкар, [[М.Элебаев]] – Келемте, [[Х.Карасаев]] – Жаркын, [[А.Убукеев]] – Кубатбек ж.б. жашыруун ысымдарды пайдаланышкан. Араб-фарсы тилинде жазган акындардын көпчүлүгү өз чыгармаларын псевдонимдер менен жарыялашкан. Беруний - сырткарыдан, Бабур жолборс, Машраб – шарап ичүүчү жер, Низами – тартиптүүлүк, Рудаки- музыкалык аспап, Хайям – саябан чатыр токуучу,Хафиз куранды жатка билген ырчы деген маанини билдирген.Орхон-эне-Сай жазма эстеликтеринен тартып мындай кошумча ат алуу салтка айланып кеткенин көрүүгө болот. Азыркы учурда псевдоним алуунун элүүдөй түрү белгилүү. Айрым кыргыз жазуучулары да псевдонимдерди анда-санда колдонуп жүрүшөт: Кайнар (К.Акматов), К.Кеңешбеков (К.Ашымбаев), Сатаров Кукен (К.Жапаров), Намызова. ж.б.<br>
[[Категория: Терминдер жана түшүнүктөр]]
==Колдонулган адабияттар==
* [[“Кыргызстан” улуттук энциклопедиясы]]: 6-том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2014. 816 бет, илл. ISBN 978 9967-14-117 -9
70 508

түзөтүү