Difference between revisions of "Кадыров Ысмайыл"

no edit summary
 
 
Коллектив. Мен, мектеп парламенти, коом. – Б.: 2006. – 86 б.
==балдары==
Уул-кыздары Эрлан мамлекеттик кызматкер, Марал - теледе ре¬жиссер, Лазат - экономист.