Difference between revisions of "Кызга карата тыюулар"

no edit summary
 
Мына ошентип, элибиз өзүнүн жашоо шартына, диний ишенимине, дүйнө таануусуна ылайык көптөгөн тыюуларды иштеп чыгып, өз балдарын алардын негизинде тарбиялап келген. Бирок аларды балдардын ар бир аракетин, кыймылын тыйып – кысып турган күч катары түшүнүү туура эмес. Балдар тыюуларды кадыресе күндөлүк турмушунда эле ата – энесинен же улуулардан угуп, аларды эскертүү катары бир укканда эле көңүлгө түйүп алышкан да, аларды күн сайын кайталап туруунун зарылдыгы болгон эмес. Айрым тыюулар балдар эр жетип, чоңдордун катарына кошулгандан кийин деле [[табу]] катары өз күчүн жоготпой сактап кала берген. Тыюулардын бүтүндөй жыйыны элибиздин маданиятына, этикетине айланган. Далайларынан баштапкы жаралуу себеби унутулуп, жаңы мааниге өтүп кеткен. Андыктан бул маселе көңүлгө алынып, илимий баа берилчү күндөр алыс эмес деген ишеничтебиз.<br>
 
• Кыз бала токкон күлдүн үстүн баспайт. <br>
• Кыз бала эл барда казан-аякты калдыратпайт. <br>
• Кыз бала эл барда чачын тарабайт. <br>
• Кыз бала эркек кишиге тике карабайт. <br>
• Кыз бала бойрок, шыйрак жебейт. <br>
• Кыз бала томук мүлжүбойт, анткени томаяк отот. <br>
• Кыз бала кызьш өңгөч жебейт, жесе куйоого себи жок кетет. <br>
• Кыз бала улуулардын жолун кесип отпойт. <br>
• Кыз бала улууларга соорусун салбайт. <br>
• Кыз бала эркек баланы теппейт. <br>
• Кыз бала кашын тербейт, турмушка чыкканда жеңелери терип берет. <br>
• Кыз бала бутун учкаштырып отурбайт. <br>
• Кыз бала талтайып отурбайт, чалкасынан жатпайт. <br>
• Кыз бала чачын жайбай жүрүшү керек (бул аза күтүүнүн белгиси). <br>
 
==Адабият==
А.Мурзакметов “Кыргыз ырым жырымдары” -Ош-2005 - ISBN 9967-08-112-0<br>
Кадыров Ысмайыл. Кыргыз маданиятынан тамган тамчылар. –Б.: 2011. – 208 б.
[[Category:Ырым]]