Difference between revisions of "Кыргыз элинин астрономиялык билимдери"

Created page with "Жылдыздарды бир карап туруп эле, <br> Айдын, кундун эсебин тушунгөн эл. <br> Жыпара Исабаева<br><br> Кыр..."
(Created page with "Жылдыздарды бир карап туруп эле, <br> Айдын, кундун эсебин тушунгөн эл. <br> Жыпара Исабаева<br><br> Кыр...")
(Айырма жок)