Difference between revisions of "Отко киргизүү, төркүлөтүү"

Created page with "Бул бизге көбүнчө «келинди отко киргизүү» деген ат менен белгилүү. Анткени, жаңы келин кайнат..."
(Created page with "Бул бизге көбүнчө «келинди отко киргизүү» деген ат менен белгилүү. Анткени, жаңы келин кайнат...")
 
(Айырма жок)