Difference between revisions of "Уук улоо"

Created page with "Уул үйлөнүп, атадан бөлүнгөндө, атасы энчисин бөлөт. Бала айыл аксакалдарын, туугандарын, тели-т..."
(Created page with "Уул үйлөнүп, атадан бөлүнгөндө, атасы энчисин бөлөт. Бала айыл аксакалдарын, туугандарын, тели-т...")
 
(Айырма жок)