"Хронологиялык жадыбал" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

м
no edit summary
м
м
<br>1917-жыл,май айлары-Солчул эсерлер партиясынын Пишпектеги уюмдарынын тγзγлγшγ.
<br>1917-жыл,август-Ошто мусулман жумушчулары менен чайрыкерлердин депутатарынын Советтери уюшулушу.
<br>1917-жыл,9,10-сентябрь-Пишпекте «Букара» союзунун създикурултайы.
<br>1917-жыл, октябрь-ноябрь-Ташкенттеги куралдуу кѳтѳрγлγштγн жениши.
<br>1917-жыл,ноябрь-Сγлγктγ жана Кызылкыяда Совет бийлигинин орношу.