"Чүкө оюндары" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Created page with "ЧҮКӨ ОЮНДАРЫ Кыргыз эли мал менен өсүп-өнгөн эл. Ошондуктан малдын чүкөсүн (каржиликтин башына..."
(Created page with "ЧҮКӨ ОЮНДАРЫ Кыргыз эли мал менен өсүп-өнгөн эл. Ошондуктан малдын чүкөсүн (каржиликтин башына...")
(Айырма жок)