"Түгөлбай Сыдыкбеков" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

'''Жол:''' Автобиографиялык роман. – Ф.: Мектеп, 1982. – 524 б.
 
[http://www.bizdin.kg/ky/%D0%9ABA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0D1%BA82%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BFB5%D1%8B80/item/210-%D0%9CBC%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BB-%D0D1%A181%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B.html '''Мезгил сабактары:''' Публицистикалар жана адабий макалалар.–Ф.: Кыр-гызстан, 1982. – 424 б.]
 
'''Жамгыр:''' Аңгемелер. – Ф.: Мектеп, 1983. – 208 б.
126

edits