"Түгөлбай Сыдыкбеков" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

'''Мелодии старика:''' Поэма. – М.: Сов. писатель, 1969. – 70 с.
 
[http://www.bizdin.kg/ky/%D0%9ABA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0D1%BA82%D0%B0B5%D0D1%BD%D0%B080/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D1%8Bitem/207-%D0%96B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B.html '''Женщины:''' Роман: Кн. 1 – 2. – М.: Сов. писатель, 1972. – 528 с.]
 
'''Женщины:''' Роман. – М.: Сов. писатель, 1975, – 607 с.
126

edits