Difference between revisions of "Малюс Этьенн-Луи"

no edit summary
(Created page with "{{Илимпоз |Ысымы = Этьен Луи Малюс |Расмий ысымы = Étienne Louis Malus |Сүрөт =...")
 
 
 
 
Малюс Этьенн-Луи
'''Этьенн - Луи Малюс''' - франциялык окумуштуу. <br>
Анын оптикалык изилдөөлөрү египеттик жүрүштөр маалында эле башталган. 1807-ж. Малюс Академияга оптика боюн¬чабоюнча эки мемуарын сунуш кылган. Ага геометриялык оптиканын тео¬риясытеориясы таандык: кандайдыр бир бетке нормалдуу болгон нурлар- дыннурлардын шооласы каалагандай сандагы чагылуулардан жана сынуулардан кийин ошол эле бойдон калат. <br>
Жарык нурларынын исланд шпатынын кристаллы аркылуу өтүүсүн кылдат изилдеп, Малюс жарык нурунда бөлүкчөлөрдүн уюлдашуу касиеттерине окшош ассимметрияны ачкан. Ал оптикага «жарыктын поляризациясы» терминин киргизген. 1810-ж. Малюс поляризацияланган нурдун интенсивдүүлүгүнүн анализатор аркылуу өтүүдө өзгөрүү законун ачкан.