Difference between revisions of "Герман Минковский"

no edit summary
 
Он сегиз жашар студент кезинде ал Париж илимдер Академиясына квадраттык формалар теориясы жөнүндө чыгармасын сунуш кылган. Жаш математиктин чыгармасы математика боюнча чоӊ сыйлыкка татыктуу болгон. Минковский өмүрүнүн акыркы жылдары электрондук теориянын жана салыштырмалуулук постулатынын негизинде кыймылдагы чөйрөлөрдүн электродинамикасы менен активдүү алектенген. <br>
Ал тарабынан алынган, кийинчерээк «Минковскийдин теӊдемелери» деп аталган теӊдемелер Лоренцтин теӊдемелеринен бир аз айырмаланышат, бирок эксперименттик фактыларга ылайык келишет. Минковскийдин электродинами¬каеыэлектродинамикасы - төрт өлчөмдүү электро¬динамикаэлектродинамика. Минковскийдин «Кый¬мылдагыКыймылдагы телолордогу электродинамикалык процесстер үчүн негизги теӊдемелер» аттуу макаласы, «Салыштырмалуулук принциби» жана «Мейкиндик жана убакыт» деген эки баяндамасы менен бирдикте төрт өлчөмдүү дүйнөдөгү физикалык процесстердин математикалык теориясын түзөт, анда Лармор - Эйнштейндин өзгөртүп түзүүлөрү көргөзмөлүү геометриялык интерпретация алышат.
==Адабияттар==