Difference between revisions of "Олжобай Каратаев"

== Интернеттеги шилтемелер: ==
 
* [http://www.bizdin.kg/ky/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%BE%D1%8E%D0%BD%D1%87%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80/item/553-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D0%BD-%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%8B "Енисей кыргыздарынын жазуу маданияты" макаласы (Каратаев О., Каратаева С. К.)]
*[http://www.bizdin.kg/ky/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/item/469-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8,-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%83-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8B,-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B "Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий алакалары" монографиясы]
* [http://www.bizdin.kg/ky/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D1%8B-%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BE/item/428-%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D1%8B-%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BE-2013-%E2%84%964 "Тарыхтын өчпөс издери" ("Жаңы Ала-Тоо 2013 №4" журналынан)]
*[http://www.bizdin.kg/ky/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/item/241-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%85%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BD "Кыргыздардын этномаданий байланыштарынын тарыхынан" китеби]
* [http://www.bizdin.kg/ky/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/item/240-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%81%D3%A9%D0%B7%D0%B4%D2%AF%D0%B3%D2%AF "Кыргыз этнонимдер сөздүгү" китеби]
* [http://www.bizdin.kg/ky/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%80-%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D3%A9%D0%B7%D0%B4%D2%AF%D0%BA%D1%82%D3%A9%D1%80/item/129-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B-%D0%B1%D0%BE%D1%8E%D0%BD%D1%87%D0%B0-%D1%81%D3%A9%D0%B7%D0%B4%D2%AF%D0%BA "Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк" эмгеги]
* http://www.azattyk.org/content/Germany__Berlin_Wall_/1874156.html
* http://kk.convdocs.org/docs/index-311984.html
126

edits