Difference between revisions of "Магнитометр"

no edit summary
(Created page with "'''Магнитометр''' (гр. magnetis — магнит ж-а ...метр) — заттардын маг­ниттик касиетинин ж-а магнит та...")
 
'''Магнитометр''' (гр. magnetis — магнит ж-ажана ...метр) — заттардын [[маг­нит]]тик касиетинин ж-ажана [[магнит талаа­сы]]нын мүнөздөмөлөрүн өлчөөчү при­бор.
 
Ал аныкталуучу чоңдуктарга жа­раша түрдүүчө болот. Мис., талаанын чыңалышы [[эрстедметр]], талаанын ба­гыты [[инклинатор]] же [[деклинатор]], та­лаанын градиенти [[градиентометр]] м-нменен өлчөнөт. Тар мааниде М.Магнитометр — талаанын чыңалышьш. багытын ж-ажана градиенипн өлчөгүч прибор.
 
 
М-дпн [[шкала]]сы Бир- диктердин СГС системасында магни'1 талаасынын чыналышынын (эрстед, мэ, мкэ, гамма) бирдпктерн б-ча ж-а Бирдиктердин [[СИ]] системасында маг нит щдукцдгнтшв (тесла, мктл, нтл) блрдиктери б-ча бөлүктөргө бо- лунет. М-дин кен туру бар. Магнитстатикалык М. өлчөнүүчү талаада прибордун индикатор магнитине аракет кылуучу мех. моментти негизделген. Электр М-пн- де үлгү соленоиддин талаасы менен өлчөнүүчү талаа салыштырылат. Индукциялык М-и электр-магнит индукция кубулушуна негизделет.
Квант М.Магнитометр — ядролук магниттуу резонанска, электрондук парамагниттуу резонанска, сырткы магнит талаадагы ядронун же электрондун магнит моментинин эркин прецессиясына ж. б. квант эффектисине негизделген прибор. Өтө өткөргүчтүү квант М-иМагнитометри отоөтө откөргүчтөрдөгү квант эффектилерине негизделген. ГальванГальваномагниттүү омагниттүү М.Магнитометр Ло­ренц кучунун аракетипенаракетинен магнит та- лаасындаталаасында кыймылдоочу электр заряддарынын траекторияларынын ийриле- нишийрилениш кубулушу боюча иштейт. Иштөө принциби ж-aжанa сезгичтигасезгичтиги түрдүүчө болгон М.Магнитометр геофизикада, космос физикасында, машит-химияда, биофизикада, дефектосконияда ж-aжанa автоматиканын башкаруу каражаттарынын эле­менти катары колдонулат.
 
 
== Колдонулган адабияттар ==
Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. "4 том" Фрунзе 1979
 
[[Категория:Физика]]
5 435

edits